001A

Moitakuru

Päivätupa

Huollettu

Moitakurunlammesta eli Kuukkelilammesta luoteeseen n.300m. Saariselän keskuksesta runsaat 8km Koilliseen.
Päivätupakäytössä oleva vanha isokokoinen hirsikämppä.

7599130

3523510

13.10.2020

001B

Moitakurunoja 1

Porokämppä

Raunio

Moitakurunlammesta eli Kuukkelilammesta koilliseen n.850m. keinokurussa puron pohjoispuolella pienestä lammesta vajaa 100m lounaaseen. Saariselän keskuksesta runsaat 8km Koilliseen.
Porokämpän hirsinen raunio.

7599720

3524410

13.10.2020
001C Moitakurunoja 2
Porokämppä Raunio Moitakurunlammesta eli Kuukkelilammesta koilliseen n.850m. keinokurussa puron pohjoispuolella pienestä lammesta vajaa 100m lounaaseen. Saariselän keskuksesta runsaat 8km Koilliseen.
Porokämpän hirsinen raunio.

7599750 3524420

13.10.2020

002

Lutto päivätupa / Luttotupa

Päivätupa

Huollettu

Luton pohjoisrannalla kohdassa missä Vellinsärpimäoja yhtyy Luttoon.
Pieni, kaminalla varustettu päivätupa.

7595060

3523840

31.12.2019

003A

Kummituskämppä (Karvaselkä)

Päivätupa

Hyvässä kunnossa

Saariselän keskuksen itäpuolella Luton länsipuolella jokipenkan päällä.
Vanha Karvaselän autiotupa siirrettynä tänne Kittilä Inari tieltä.

7593070

3517950

22.03.2016

003B

Kelo-oja

Päivätupa

Hyvässä kunnossa

Saariselän keskuksen itäpuolella Luton länsipuolella jokipenkan päällä. Karvaselän tuvalta hiukan matkaa koilliseen.
Metsähallituksen luontoon.fi sivun mukaan "Kelo-ojan kullankaivajan tupa".

7593140

3517990

22.03.2016

003C

Mikkolan kämppä

Kultakämppä

Raunio

Saariselän keskuksen itälaidalla, Tunturihotellin ja Kummituskämpän (003A) välillä. Ulkoilutien länsipuolella.
Kultakämpän rauniot. Yhdessä nurkassa vielä muutama hirsikerta salvottuna, muuten sammaleen peitossa.

7593050

3517880

22.03.2016
003D Kelo-oja kota Päiväkota Poistunut Saariselän keskuksen laidalla Luttojoen länsirannalla Kummituskämpän ja Kelo-ojan tuvan vieressä.
Paikalla oli kuusikulmainen, punainen taukokota

7593130 3517970

05.10.2020

004

Vellinsärpimä

Päivätupa

Hyvässä kunnossa

Vellinsärpimäojan varrella Vastapäätä Iisakkipäältä laskevaa puroa. Noin 1,3km Lutosta.
Metsähallituksen hirsinen tyyppitupa. Nykyään päivätupa.

7593800

3523550

11.10.2022

005

Kivipää

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Kivipään itäpuolella olevan lammen itärannalla.
Yllättävän hiljainen 8 hengen autiotupa, varsinkin kesäaikaan.

7590790

3528620

11.10.2022

006

Rumakuru uusi

Päivätupa

Käyttökunnossa

Vahtamapään ja Vävypään välisessä laaksossa. vajaat 4.5km Kiilopäältä. Rumakurun rotkon kohdalla.
Tilava hirsinen päivätupa vilkkaan reitin varrella.

7588850

3520820

12.10.2022

007

Rumakuru vanha

Päivätupa

Käyttökunnossa

Vävypään itäpuolella Uudemmasta Rumakurun tuvasta kaakkoon 600m 4km Kiilopäältä.
Nykyään päivätupana oleva vanha kultakämppä.

7588440

3521230

12.10.2022

008A

Luulampi vanha

Autiotupa

Siirretty toisaalle

Luulammen etelärannalla Kiilopään eräkeskuksesta noin 4km itään.
Metsähallituksen päästä ladattavaa mallia oleva hirsinen autiotupa joka siirrettiin Karapuljuun 1984. Katso Karapulju 063

7585590

3523000

18.09.2017

008B

Luulampi uusi

Päivätupa
Kahvila

Hyvässä kunnossa

Luulammen etelärannalla Kiilopään eräkeskuksesta noin 4km itään.
Päivätupa / opastustuvassa ei ole yöpymispaikkoja mutta sesonkiaikana toimiva kahvila ja takka.

7585560

3523010

12.09.2022
008C Luulampi kota Taukokota Hyvässä kunnossa Luulammen kahvilasta noin 100m lounaaseen.
Kamiinalla varustettu päiväkäyttöinen taukokota rakennettu retkeilijoille kahvilan ollessa suljettuna.

7585520 3522920

12.09.2022

009

Taajostupa

Autiotupa

Palanut

Kulasjoen etelärannalla, noin 3,5km itä-koilliseen Luulammelta.
Tupa ja sauna joen rannassa. Sauna paloi joskus 1980 luvun lopulla ja itse tupa 1999.

7587050

3526020

31.05.2018

010

Rantue laavu

Laavu

Ei tiedossa

Kulasjoen pohjoisrannalla Lassinojan itäpuolella jokipenkan päällä noin 50m Kulasjoesta.
Vanhahko laavu. Nimi "Rantue" luki laavun otsapuussa, viereisessä kyltissä "Kulasjoki".
Viimeisten tietojen mukaan laavu olisi poistettu 24.9.2008

7588730

3532030

23.03.2016

011

Kulasjoki porokämppä

Porokämppä

Käyttökunnossa

Kulasjoen pohjoisrannalla Ahvenvaaran eteläpuolella. Noin 4,5km Kivipään tuvalta itä-kaakkoon. Noin 1km Lassinojan suusta alavirtaan.
Kämppä on poromiesten ja lukittu (PRIVATE)

7588980

3533030

11.10.2022

012a

Niilanpään porokämppä

Porokämppä / päivätupa

Huollettu

Niilanpään länsirinteellä 4km Kiilopäältä Poroaidan päässä.
Kaksihuoneinen porokämppä. Toinen huone lukittu ja toinen päivätupakäytössä. Vieressä ollut taukokota on palanut 1995.

7581600

3521330

06.09.2022
012b Niilanpään taukokota Kota Ei juuri erotu maastosta Niilanpään länsirinteellä 4km Kiilopäältä Poroaidan päässä, kirnun luoteispuolella.
Kookas kota paloi elokuun alkupuolella 1995.

7581670 3521280

06.09.2022

013

Niilanpää kota 3

Kota

Ei kelpaa yöpymiseen

Kiilopään eteläpuolella olevalla poroaidalla. Kaarreojan latvalla. 500m Niilanpään porokämpästä etelään.
Paikalla on neliskanttinen kota jossa muutama hirsi seinien alaosassa ja puukatto.

7581030

3521230

04.09.2022

014

Niilanpää kota 2

Kota

Raunio

Kiilopään eteläpuolella olevalla poroaidalla. Kaarreojan latvalla. 800m Niilanpään porokämpästä etelään.
Paikalla on ollut alasalvoskota, alialimpana on ollut 2 hirsikertaa. Hirret hyvin lahonneita ja katto kokonaan romahtanut.

7580820

3521170

04.09.2022

015

Niilanpää kota 1

Turvekota

Raunio

Kiilopään eteläpuolella olevan poroaidan länsipuolella. Kaarreojan varrella Terävankivenpäältä laskevan puron yhtymäkohhdasta 300m ylävirtaan.
Kaunispää-Kopsusjärvi kartoissa 1976,-80 esiintyvä turvekota joka on jo rauniona.

7580530

3519940

13.05.2016

016

Rautulammen kömmänä

Kammi

Ei juuri erotu maastosta

150m Rautulammen länsipäähän laskevaa puroa ylävirtaan sen pohjoispuolisessa törmässä. Aivan polun vieressä
Kävin etsimässä paikkaa 2005 ja 2016. Polun vierestä löytyi kämpän pohjaksi soveltuva kuoppa jonka ympärillä oli turvepenkkaa.

7580950

3526350

05.10.2016

017A

Rautulampi vanha

Autiotupa / päivätupa

Palanut

Raututuntureiden keskellä Kiilopäältä 8,5km itä-kaakkoon Rautulammin koillispäässä.
Vanha tupa paloi 18.3.2019

7581110

3526900

11.10.2021
017B Rautulampi uusi
Autiotupa / päivätupa / varaustupa
Hyvässä kunnossa Raututuntureiden keskellä Kiilopäältä 8,5km itä-kaakkoon Rautulammin koillispäässä.
Uusi autiotupa ja varaustupa on otettu käyttöön alkusyksystä 2021.

7581110 3526950

11.10.2021

018

Suomun latvan laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Niilanpään kaakkoispää alarinteellä. Suomujoen latvoilla Runsaat 4km Suomunruoktulta Kiilopän suuntaan.
Nykyinen hirsilaavu lienee 1990-luvulta. Se on tukevista hirsistä ja edessä on betonirenkaassa tulipaikka.

7578410

3524290

02.04.2016

019

Kopsuksentien laavu

Laavu

Käyttökunnossa

Kopsusjärvelle johtavan tien vieressä. Viitisen sataa metriä Ruijan polusta länteen.
Paikalla on hieman iän harmaannuttama höylähirsinen laavu

7576640

3518790

29.11.2017

020A

Kulta-Pirkon kämppä

Kultakämppiä

Palanut

Kopsusjärveen laskevan Kopsusojan latvoilla Terävänkivenpään etelärinteellä. Tankapään itäpuolella olevan lammen itäpäässä.
Paikalla on poistuneen (Palanut?) kämpän paikka.

7576620

3521000  

13.06.2016

020B

Kopsusvanka keski

Kultakämppä

Käyttökunnossa

Kopsusjärveen laskevan Kopsusojan latvoilla Terävänkivenpään etelärinteellä. Terävänkiven pään huipulta noin 2,3km etelään, puron molemmin puolin.
Paikalla pn kaksi rakennusta. Pieni harmaantunut lautamökki (parakki) molemmilla puolilla puroa. Yksityisiä ja lukittuja.

7576480

3521900

02.12.2015

020C

Kopsusvanka itä

Kultakämppä

Palanut

Kopsusjärveen laskevan Kopsusojan latvoilla Terävänkivenpään etelärinteellä. Kopsusselän länsipuolella olevan puron itäpuolella. Noin 60m purosta. Noin 1,4km kopsusselällä olevalta lammelta lounaaseen.
Paikalla oli pressuilla jatkettu lautamökki, tai pikemminkin maja
.

7576060

3522260

02.12.2015

021

Suomunruoktu autiotupa

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Suomujoen latvoilla, sen itärannalla. Suomunruoktun vanhan tuvan pojoispuolella n.400m. Runsaat 12km Kiilopäältä.
Rakennus on metsähallituksen huoltama hirsinen tyyppitalo. Kaksi puolta joista toinen autiotupana ja toinen varaustupana.

7574430

3525950

02.04.2016

022

Suomunruoktu vanha

Autiotupa / Museo

Huollettu

Suomujoen länsirannalla runsaat 2,5km Kopsusjärveltä ja 400m Suomun Ruoktun autiotuvasta etelään.
1930-luvulta peräisin oleva kultamiesten museoitu sauna.

7574080

3526000

02.04.2016

023

Tammakkolampi

Varauskammi

Huollettu

Tammakkolammen pohjoisrannalla. Kopsusjärvestä koilliseen.
3 hengen varauskammi.

7573220

3523730

30.05.2018

024

Kopsusjärvi autiotupa

Autiotupa

Palanut

Kopsusjärven pohjoispuolella hiekkatörmän länsilaidalla. Noin 550 länsilounaaseen Tammakkolammen tuvalta.
Paksuista lankuista tehty lyhytikäinen "hökkeli".

7573020

3523210

15.05.2016

025

Kopsusluola

Kämppä

Tuhoutunut

Kopsusjärven luoteislaidalla. Isomman niemen itäpuolella olevan lahden pohjoisrannalla.
Kämpästä on kuva Kemppisen kirjassa "Eräretkeily" sivu 432. Kirjan kuvan mukaan kämppä on ollut puoliksi maahan kaivettu, mahdollisesti hirsistä ja suht lähellä rantaa.

7572630

3522900

14.01.2021

026

Kopsuskota

Laavu / Kota

Purettu / Palanut

Kopsusjärven ja Tammakkolammen välillä Kopsusjärven ranna penkereen päällä.
Paikalla on ollut sekä laavu ja kulmikas kota. Laavu ilmeisesti purettiin kodan tieltä. Kota on palanut 1990-luvulla.

7572860

3523590

02.04.2016

027

Kustunlampi laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Suomun itäpuolella Salolammen itärannan tömpäreellä. Joissain kartoissa Kotalampi.
Hirsinen metsähallituksen huoltama laavu, puuvaja sekä wc.

7573100

3529210

02.04.2016

028

Aitaoja

Kammi

Tupaa ei löydy

Suomujoen suureen latvamutkkaan etelästä laskevan Aitaojan kurun päässä. Noin 1,5km.
Paikalla on ollut 1960-luvun loppupuolella rakennettu pieni piilokoju joka poltettiin 1990-luvulla. Koordinaatit likiarvoja koska en ole vielä löytänyt majan paikkaa.

7571100

3527300

02.04.2016

029

Kynnyskumpu

Kämppä

Tuhoutunut

Kumpareen päällä Kopsusjoen ja Kaptukaisojan yhtymäkohdasta n.500m itä-luoteeseen.
Entinen lukittu valvontatupa joka on jo kuulemma tuhoutunut. ”- kävin viime keväänä etsimässä sen Kynnyskummun kämpän paikan, on  maakorsu joka on sortunut, paikalla näkyy vielä seinä/katon jätteitä, pari penkkiä ja muuta pientä.” (J.I. 2016)
Kämppä esiintyy 1988 Kiilopää Sokosti kartalla ja 1993 Sompio Kiilopää kartoillani. Ei havainto aikaisemmissa tai myöhemmissä kartoissa.

 

7568360

3524820

02.04.2016

030

Kattukaisen kota

Yksityiskämppä

Huollettu

Kaptukaisojan vieressä olevan lammen koillispuolella. Nattasilta tulevan vanhan Ruijan polun varrella.
Lukittu turvekammi. Sompio-seuran kota. "Kattukaisen kota" Kammin nimi löytyy Yrjö Teeriahon kirjasta "Pitkin poikin Saariselkää ja muita lapin takamaita". Kirja mainitsee että Sompio-seura käyttäisi puheissaan myös tuota nimeä.
Pentti H. Tikkanen kirjoittelee kirjassaan "Erätulilla" jotta Kattukaislammilla olisivat nähneet ja tutkiskelleet myös vanhan hirsisen kämpän raunioita.  Katso 191 Ödestuga

 

7571810

3519970

13.05.2016

031

Nalioja (Sulpanmännikön laavu)

Laavu

Hyvässä kunnossa

Pyhä-Nattasen huipulta länteen laskeutuvan polun ja Tankavaaralle johtavan polun risteyksessä. 2km huipulta länteen.
Hirsinen laavu merkityn reitin varrella. Rakennettu vuoden 2000 jälkeen.

7559550

3513620

10.11.2008

032

Pyhä-Nattanen

Palovartio / sääsuoja

Käyttökunnossa

Pyhä-Nattasen huipulla. Sompion luonnonpuistossa Vuotsosta 10km itä-koilliseen.
Entinen palovartijan tupa nyt päivätupana. Mahtavat maisemat.

7559700

3515570

21.09.2021

033

Sompiojärven laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Sompiojärven pohjoisrannalla Vuotsolta tulevan tien tuntumassa.
2000 Uusi iso kuusikulmainen laavu. 2017 hieman jo elämää nähnyt.

7558350

3518420

19.08.2017

034

Sompiojärven kota

Kota

Hyvässä kunnossa

Sompiojärven pohjoisrannalla Vuotsolta tulevan tien tuntumassa.
Onko kota uusittu vuoden 2000 jälkeen vai onko paikalla ollut vain yksi kota.

7558370

3518460

19.08.2017

035

Tuiskukuru

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Tuiskukurun kaakkoispäässä puron itäraannalla noin 2km Tuiskupään eteläpuolella.
Hirsisen tyyppitalon toisessa päässä on autiotupa ja toinen pää on varaustupana.

7570040

3535130

16.12.2021

036

Immonkammi

Turvekammi

Raunio

Tuiskukurun kaakkoispäässa. Muutama sata metriä autiotuvasta luoteeseen joen toisella puolella.
Entinen turvekammi. Turpeet lysähtäneet kasaan aikoja sitten. Puurunkoa vielä näkyvissä.

7570310

3534880

15.05.2016

037

Padagova

Autiotupa

Purettu

Palovanganjoen (Paasjoen) etelärannalla Jyrkän jokipenkan päällä. Vajaa kilometri Suomujoesta.
Tutkimuskämppä on siirretty pois jo vuosia sitten.

7577320

3533150

04.01.2020

038

Meänteisen kämppä

Kammi

Raunio / purettu

Lankojärven lounaispään niemellä. 1970-luvun ulkoilukartoissa tuo niemi on piirretty saareksi.
Paikalla oli 50-luvulla tehty maahan kaivettu korsu ja 60-luvulla rakennettu ispompi penkkaan kaivettu hirsikorsu.  1950-1970-luvuilla alueella asuneen erakon Meänteisen (Reijo Savinainen) kämppäalue.

7580530

3533770

09.09.2016

039

Lankojärvi

Autiotupa / Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Suomujoessa olevan Lankojärven länsirannalla. Vastapäätä järveen laskevan Suomujoen suuta.
Metsähallituksen tyyppitupa. Toinen puoli autiotupana toinen varauspuolena.

7580700

3533750

09.09.2016

040

Karunaslaavu

Autiotupa

Ei juuri erotu maastosta

Suomujoen länsipuolella Lankojärvestä pohjoiseen on Karunaslaavu niminen vaara. Kämppä on Lankojärven pohjoispäässä Suomujoen rantamilla.
Vanha, nyt jo melkein löytymättömiin kadonnut kämppä.

7581450

3534170

09.09.2016

041

Tammukammi

Kammi

Raunio

Lankopään itäpuolella olevan Taimenlammen luoteislaidalla. Järveen laskevien purojen välisellä hiekkapenkalla. Penkan järvenpuoleinen reuna on muutaman metrin kammin "oviaukolta".

7584610

3534240

22.05.2016

042

Porttikoski

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Suomujoen kaakkoisrannalla noin 1km Taimenlammen laskuojalta alajuoksuun.
Metsähallituksen huoltama hirsinen Autiotupa jonka on alunperin rakentanut Suomen Latu.

7584390

3536740

31.05.2018

043

Helanderin Kotajärvi

Autiotupa

Raunio

Suomujoen varrella olevan Aittajärven vieressä on Helanderin kotajärvi. Kämpän rauniot on järven kaakkoisreunalla rantapenkan päällä.
Museoitu raunio.

7589330

3543620

09.09.2016

044

Ahvenjärvi

Autiotupa

Poistunut

Rakennettu 1946-48 kolttaperheen asunnoksi. Sittemmin autiotupana toiminut rakennus palanut 1976.
Katso 166A Aittajärven Kolttakenttä

7591420

3544330

27.11.2021

045

Suomujärvien kolttakenttä

Museokämppä

Huollettu

Suomujoen Kotajärven ja Mukkaperänjärven pohjoisrannalla.
Muutama kunnostettu ja/tai uudelleen rakennettu rakennus. Museoitu. Kämpät lukittuja.

7590640

3546120

27.11.2021

046

Snellmaninmaja

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Suomujoen pohjoisrannalla korkealla hiekkapenkalla noin 3km Muorravaarakanjoen suusta ylävirtaan.
Komealla rantapenkereellä oleva hirsinen autiotupa noin 5 hengelle.

7590490

3547590

03.04.2016

047

Sudenpesä

Vuokrakammi

Hyvässä kunnossa

Kaarnepään eteläpuolella noin 1km Sarviojan autiotuvalta länteen korkealla jokipenkalla.
Vanha 1952 rakennettu tupa on palanut. Uusi tupa on valmistunut 1986.

7581440

3545140

14.01.2021

048

Sarvioja (Sarvijoki) (Sorvusoja)

Autiotupa / Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Kaarnepään kaakkoispuolella Sarvijoen varrella Vaulopäältä laskevasta purosta hieman alavirtaan rinteellä.
Tupa siirretty ylemmäs rinteelle. Välillä 1988-1994. Mukava kämppä. Autiotuvan puolella takka.

7581550

3545980

09.09.2016

049

Pikku Luirojärvi 6

?

Tupaa ei löydy

Pikku Luirojärven etelärannalla, laskuojan länsipuolella.
Rakennuksen merkintä näkyy 1988 topokartassa ja 1993 Sokosti-Suomujoki kartoissa.
Kävin katsastamassa paikkaa iltakävelyllä Pälkkimäojan laavulta. Rakennuksen paikkaa tai muutakaan rakennukseen viittaavaa en nähnyt laskuojan viereisellä kumpareella.

7574810

3543120

09.09.2016
050A Pikku Luirojärvi 1 Alasalvoskota Raunio Pikku Luirojärven eteläpuolella noin 510m järvestä, laskuojan länsipuolella. 30m purosta.
Alasalvoskota. Nelikulmainen 4mx4m. Kodassa ollut 3 hirsikertaa jykevistä hirsistä. Lähes kokonaan maatunut.

7574280 3543160

31.01.2022
050B Pikku Luirojärvi 2 Turvekota Raunio Pikku Luirojärven eteläpuolella noin 470m järvestä, laskuojan länsipuolella. 60m purosta.
Turpeilla peitetty kota on jo painunut osittain kasaan.

7574320 3543190

31.01.2022
050C Pikku Luirojärvi 3 Turvekota Ei kelpaa yöpymiseen Pikku Luirojärven eteläpuolella noin 420m järvestä, laskuojan länsipuolella. Suon ympäröimällä kumpareella.
Paikalla on rungon osalta pääosin pystyssä oleva kota. Turvetta on vain seinän alaosissa, runkopuut ovat paljaat.

7574370 3543190

31.01.2022
050D Pikku Luirojärvi 4 Kota/Puolikota Raunio Pikku Luirojärven eteläpuolella noin 350m järvestä, laskuojan länsipuolella. 15m purosta.
Kodan ja puolikodan paikka. Vain turpeita ja joku puu jäljellä.

7574440 3543140

31.01.2022

050E

Pikku Luirojärvi 5

Turvekota

Ei kelpaa yöpymiseen

Pikku Luirojärven eteläpuolella noin 300m järvestä, laskuojan länsipuolella. 15m purosta.
Paikalla on vielä (2021) rungon osalta pääosin pystyssä oleva kota. Turvetta on seinillä noin metrin korkeudelle.

7574490

3543150

31.01.2022
051 Pajujärvi
Kämppä
Ei tiedossa

Aittajärvelle Suomun rantaan johtavan tien ja Pajujärven välillä. Järven itärannan puolivälissä. Noin 2,3km Aittajärven laavulta.
Pajujärvi jää jo hiukan UKK-puiston rajojen pohjoispuolelle talousmetsä alueelle. Järven rannassa on ollut pystyssä pieni hirsinen maja. Lienee ollut kalakämppä. Kämppä on toiminut autiotupana 1950-luvulta alkaen, jolloin se myös lienee rakennettu. Siitä on mainintoja kirjoissa ja netin matkakeromuksissa 1970-luvulle asti.
Netissä olevan kuvan perusteella harjakattoinen kämppä on ollut noin 3m kanttiinsa ja sen ovipääty on ollut järvelle. Kuva on otettu 1975 jolloin kämpästä on jo puuttunut katto sekä ovi.
Rakennus on merkittynä 1965 ja 1978 topokarttoihin. Rakennuksen merkintä on vielä Koilliskaira ulkoilukartassa 1992 mutta puuttu jo Sokosti-Suomujoki kartasta vuodelta 1993.


7592280
3543460

29.09.2016

052

Apujoukkojenvaaran porokämpät

Rakennusryhmä

Hyvässä kunnossa

Pälkimäojaan Apujoukkojenvaaralta laskevan ojan pohjoispuolella, noin 400m Pälkimäojasta.
Lapin paliskunna lukittuja hirsirakennuksia. Luirojärvetä pohjoiseen kulkeva polku menee rakennusryhmän läpi.

7573260

3543730

02.11.2021

053

Apujoukkojenvaara 1

Turvekota

Ei kelpaa yöpymiseen

Pälkimäojaan Apujoukkojenvaaran eteläpuolitse laskevan ojan pohjoispuolella, pienen matkaa Pälkimäojasta.
Vanhaa turvekotaa ei taida kukaan pitää kunnossa. Vielä on runko pystyssä.

7573190

3543530

09.09.2016

054

Apujoukkojenvaara 2

Kota

Raunio

Pälkimäojaan Apujoukkojenvaaran eteläpuolitse laskevan ojan eteläpuolella noin 150m Pälkimäojasta.
Ei taida kukaan pitää kunnossa tätäkään. Katto romahtanut kasaa,

7573150

3543650

09.09.2016

055

Raappanan kammi

Turvekammi

Huonossa kunnossa

Luirojärven itäpuolella olevan lammen ja Luirojärven välisellä kannaksella. Lammen laskuojasta noin 100m luoteeseen.
Kammi alkaa vetämään viimeisiään. Oven ikkunasta puuttuu lasi ja ovi on muutenkin lähes kappaleina. Sisällä on kaikki lahoamassa ja mätänemässä

7571030

3543540

23.11.2020

056

Luirojärvi Huoltotupa

Valvontatupa

Hyvässä kunnossa

Luirojärven etelärannalla olevassa niemessä. Luirojoen luusuasta noin 500m koilliseen.
Puiston huoltotupa, sauna ja liiteri. Lukittuja.

7570040

3542690

15.10.2021

057

Kuuselan kämppä

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

Luirojärven etelärannalla olevasta rakennusryhmästä se Lounaisin. Luirojoen luusuasta noin 250m koilliseen.
Rakennuksessa en ole koskaan käynyt sisällä mutta ohi toki mennyt. Mukavasti vanhentunut pieni vuokrakämppä.

7569700

3542500

11.02.2017
058A Rajan kämpän wanha paikka Rajamiesten tupa Siirretty toisaalle Luirojärven länsipuolella. Vasanlyömäpään eteläpuolitse kulkevasta polusta n.20m koilliseen, noin 300m Luirojärven eteläpään ylityspaikalta luoteeseen ja 200m Luirojärven nuotiopaikalta länsilounaaseen.
Rajan kämpän alkuperäinen paikka. Siirretty toisaalle jo 1950-luvulla. Koordinaatit suuntaa antavia.

7569840 3542010

04.02.2017

058B

Rajan kämppä

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Luirojärven etelärannalla olevasta retkeilijöille tarkoitetuista rakennuksista se itäisin. Luirojoen luusuasta noin 500m koilliseen.
Viihtyisä, tunnelmallinen vain alalaverilla varustettu 6-hengen tupa.

7569880

3542700

18.10.2021

059A

Luirojärvi autiotupa

Autiotupa / Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Luirojärven etelärannalla olevasta rakennusryhmästä se keskimmäisin.
Talvikäyttöön varmasti erinomainen rakennus näin vilkkaalla paikalla. Autio- ja varaustupapuolet sekä kuivaushuone.

7569770

3542580

28.10.2021

059B

Luirojärvi vanha autiotupa

Puuvaja / wc (autiotupa)

Ei kelpaa yöpymiseen

Keskellä Luirojärven etelärannalla olevaa rakennusryhmää.
Kämpästä tuli puuvaja- wc- varastorakennus kun uusi tupa valmistui viereen.

7569730

3542570

09.09.2016
059C Luirojärvi vanha sauna Sauna Purettu Keskellä Luirojärven etelärannalla olevaa rakennusryhmää.
Pyöröhirsinen tilava sauna. Rakennettu 1984 ja purettu 2006.

7569750
3542510

09.09.2016
059D Luirojärvi uusi sauna Sauna Hyvässä kunnossa Keskellä Luirojärven etelärannalla olevaa rakennusryhmää.
2006 valmistunut hirsisauna keskellä mökkikylää. Hyvät löylyt. Paljon käytetty joten jo ehtinyt kulua.

7569710
3542540

23.10.2021
059E Luirojärvi Wanhempi sauna Sauna Ei juuri erotu maastosta Luirojärven etelärannalla olevan rakennusryhmän kohdilla, aukealla rannalla.
Hirsinen sauna johon myöhemmin rakennettu lautaeteinen. Käytössä noin vuosien 1962-84 välillä. Koordinaatit likiarvoja.

7569740 3542460

06.10.2016

060

Ruotkunkangas

Kämppä

Ei juuri erotu maastosta

Ruotkunkankaalla Luirojoesta 1km itään ja Ruotkunojasta 1km pohjoiseen.
Rakennuksen merkintä ja teksti "Kämppä" Karapuljun tukkikämppien pohjoispuolella Sokosti-Suomujoki 1976 kartassa.

7564830

3541980

10.09.2012

061

Karapulju vanha

?

Ei tiedossa

Luirojoen itärannalla Karapuljun uudelta tuvalta vajaa 1km pohjoiseen Ruotkunojan eteläpuolella.
Tuvan merkintä löytyi kartasta Suomi Yleiskarttakirja 1:400 000 v.1968. Kartan tarkkuudesta johtuen merkintä saattaa tarkoittaa myös lähistöllä olevia tukkikämppiä tai Ruotkunkankaan kämppää? Niin pahaa karttavirhettä ei tosin kirjan muiden kämppien osalla ole esiitynyt. Imatran lapinkävijäin Saariselkä kartasta vuodelta 1961 löytyy "Tukkikämppä" Ruotmut ojan etelärannalla Luiron kyljessä. Aivan samasta kohtaa siis kuin Yleiskarttakirjasta. Koordinaatit vain suuntaa antavia
Kävin vuonna 2000 kävelemässä lenkin nykyiseltä autiotuvalta pohjoiseen johtavalla polulla Ruotkunojan laidan kosteikon reunalle asti näkemättä merkkejä rakennuksista.
Katso myös:
060 Ruotkunkangas
062 Karapuljun tukkikämpät
063 Karapulju autiotupa
195 Kuivaojan sauna

 

7563600  

3541000

09.09.2008

062

Karapuljun tukkikämpät

Tukkikämppiä

Raunio

Luirojoesta vajaa 1km itään ja Ruotkunojasta runsas 1km etelään vanhojen talvisten tukkiteiden risteyksessä.
Matalaksi on painunut tämä suurehko rakennusryhmä. Ei juuri heinän korsia korkeammaksi nouse nämä rauniot.

7562620

3541480

25.12.2021

063

Karapulju autiotupa

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Luirojoen rannasta 200m itäpuolelle. noin 7km luirojärvestä etelään
Metsähallituksen huoltama tyyppitupa 5 hengelle. Entinen Luulammen kämppä. Siirretty tänne 1984.

7563020

3540840

25.12.2021

064

Tammikämppä

Autiotupa

Huonossa kunnossa / Korvattu uudella

Luirojoen itäpuolella noin 1km Kopsuslammesta laskevan piron suusta alavirtaan.
Vanha autiotupana oleva entisen tukkisavotan rakennus. Kesällä 2015 nousee vanhan tuvan viereen toisaalta siirretty tupa. Vanha jää paikalle liiteriksi.

7555700

3542060

02.06.2016

065

Magga (Yli-Luiro)

Asuttu tila

Tuhoutunut

Luirojoen lounaisrannalla noin 0,5km Repojoen yhtymäkohdasta ylävirtaan.
Rakennuksen merkintä 1950 Yleiskarttakirjassa ja 1981 GT-kartassa. Sen jälkeen vain paikan nimenä ilman rakennuksen merkintää.
Rakennus tuhoutui sodassa 19.8.1943 partisaanien iskun seurauksena. Paikalla on Vuotson kyläyhdistyksen toimesta tulisijan muurin kohdalle koottu kivinen muistomerkki ja siihen kiinnitettynä muistolaatta siviiliuhrien muistoksi.
Tuo 1981 GT-kartan merkintä hiukan ihmetyttää.

 

7553400

3544400

20.05.2008

066

Uulala

Asuttu / autio tila

Ei tiedossa

Luirojoen lounaisrannalla muutama sata metsiä Repojoen yhtymäkohdasta alavirtaan.
Paikan nimi vaihtelee karttakirjoissa: 1927=Maggala, 1950=Magga, 1968=Maakka, 1981 GT-kartastani alkaen Uulala.
Vanha asuintila. MML:n karttapaikalla 2008 on vielä useita rakennuksia.

 

7552970

3545040

16.09.2014

067

Hammaskota

Varauskota

Hyvässä kunnossa

Lutto-Luiro savottatien varrella 1,5km Hammaskurun autiotuvasta etelään olevan lammen eteläpäässä. Repojoen latvahaaran Hammasjoen itäpuolella.
Vanha Hammaskota on palanut 15.5.2007. Uusi varauskammi valmistunut 2013.

7563630

3553290

26.11.2017

068

Hammasjoki

Tukkikämppä

Raunio

Hammaskodan vieressä Lutto-Luiro tukkitien tuntumassa.
Lutto-Luiro savottatien työmaahan liittyvä raunio.
Ei merkintöjä kartoissa. Järeistä puista vain muutama hirsi ristissä. Ei ole koskaan ollut valmis rakennus. yksi tai kaksi rakennusta. Puutavara on ilmeisesti ollut tarkoitettu kämppää ja tallia varten mutta sellaisten tekemistä ei ollut ehditty aloittaa.
Koordinaatit on likiarvoja koska kohdetta ei löydy MML:n karttapaikalta. Katselin itse jäänteitä vuonna 2000 paikalla käydessäni. Kuvaa ei tullut otettua.

7563640

3553280

03.04.2016

069

Hammaskuru

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Lutto-Luiro savottatien varrella, Repojoen latvahaaran Hammasjoen itärannalla. 2,5km Vuomapään länsipuolella.
Metsähallituksen huoltama tyyppitupa.  Varaus - ja autiotupapuolet.

7565080

3554070

01.03.2021

070

Muorravaarakka

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Muorravaarakanjoen itärannalla noin 300m Lumikurunojasta alajuoksuun
Metsähallituksen tyyppitupa. Autio- ja varauspuolet 8+8 henkeä.

7575320

3552200

28.09.2016

071

Muorravaarakan- ruoktu

Varauskammi

Hyvässä kunnossa

Muorravaarakanjoen itärannalla noin 300m Lumikurunojasta alajuoksuun
Imatran lapinkävijöiden rakentama kammi. Mukava ja siisti kämppä pikkuporukalle.

7575370

3552200

12.05.2016
071B Muorravaarakan sauna Sauna Poistunut Muorravaarakanjoen itärannalla penkan päällä hieman autiotuvasta etelään.
Vuonna 1957 rakennettu sauna purettiin/poltettiin tiettävästi tarkoituksella 1985-87.

7575200 3552180

11.10.2020

072

Nuotionkämppä

Kämppä

Ei juuri erotu maastosta

Muoravaarakan jokivarressa olevan niemen koillislaidalla. Harrijoen suusta noin 100m länteen.
Paikalla on ollut Aulis Nuotion kämppä ja sauna.

7585900

3551800

27.11.2020

073

Jyrkkävaara

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Muorravaarakanjoen alajuoksun itäpuolella 1km joesta Jyrkkävaaran rinteen alla olevan lammen länsi rannalla.
Autio- ja varauspuolet, molempiin sopii 8-10 henkeä.

7589420

3551640

25.11.2020

074

Suomun Ville

Huoltotupa

Käyttökunnossa

Suomujoen länsirannalla 1,8km ennen Luttoa. Suomujokeen työntyvän niemen pohjoislaidalla.
Osaksi jokipenkkaan kaivettu hirsikämppä. Pihamaalla uudempi mökki ja sauna. Lukittuja.

7594970

3553310

13.04.2019

075

Jääkärikämppä

Rajamiesten tupa

Raunio

Suomujoen länsipuolella olevan lammen länsirannalla n. 1,5km ennen Luttoa.
Hirsisen kämpän jäänteet. Kämppä toimi rajavartiotukikohtana.

7595270

3553320

30.09.2022

076

Rupisuolijärvet

Yksityiskämppä

Hyvässä kunnossa

Suomun suulla sen länsipuolella olevista Rupisuolijärvistä suurimman itärannalla.
Yksityiskämppä UKK-puiston rajauksen ulkopuolella. Jääkärikämpästä 400m pohjoiseen. Paikalla on isohko kelohuvila, yksityinen ja lukittu.
Kohdetta ei näy 1976 Sokosti-Suomujoki kartassa mutta jo 1980-luvun Koilliskaira karttaan on ilmestynyt rakennus.

 

7595710

3553270

03.04.2016

077A

Oskarinjärvi kolttakenttä

Kolttakenttä

Huollettu

Suomujoen ja Luttojoen yhtymäkohdasta  runsas kilometri länteen olevan Oskarijärven länsirannalla.
Sodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutetun Petsamon alueella olleen Suonikylän koltat asutettiin Suomen puolelle. Oskari Fofanoffin perhe asettui Oskarinjärven länsilaidalle. Täällä asuttiin kuitenkin vain vuodet 1945-48 jonka jälkeen asetuttiin pysyvästi Sevettijärvelle. Kolttakenttiä on kunnostettu 1980-luvulla ja se on nykyään museoaluetta.
Rakennusperintörekisteri:
(kooste) ”200155 Oskarinjärven kolttakenttä: Eteisellinen pirtti ja patsasjalkainen aitta ovat ainoat säilyneet rakennukset siitä kolttakentästä, joka vuosina 1945-1948 toimi Petsamon Suonikylästä evakkoon Oskarinjärvelle siirtyneen Oskari Fofanoffin perheen syys- ja talviasuinpaikkana. Paikalta hävinneistä rakennuksista (kellari, käymälä, liiteri, sauna, ulkouuni, vaja ja valjasaitta) on vielä jälkiä kentässä.”
Muinaisjäännösrekisterissä mainitaan paikalta löydetyn myös merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta.
- http://www.luontoon.fi/luttojoenkolttakentat/rakennelmat

 

7597000

3553000

08.05.2016
077B Oskarinkoski kolttakenttä Kolttakenttä Huollettu Suomujoen ja Luttojoen yhtymäkohdasta Luttoa ylävirtaan runsas kilometri. Oskarinkosken itärannalla.
Sodan jälkeen Neuvostoliitolle luovutetun Petsamon alueella olleen Suonikylän koltat asutettiin Suomen puolelle. Oskarinkosken länsilaidalla oli Sermenoffin talviasuinpaikka. Täällä asuttiin kuitenkin vain vuoteen 1948 jonka jälkeen asetuttiin pysyvästi Sevettijärvelle. Kolttakenttiä on kunnostettu 1980-luvulla ja ne on nykyään museoaluetta.
Rakennusperintörekisteri: (kooste) "200156 Oskarinkosken kolttakenttä. Jatkosodan päätyttyä Oudas ja Pietari Semenoffin perheet siirtyivät evakon jälkeen 1946 Inariin Luttojokivarteen, minne he rakensivat talviasumuksensa Oskarinkosken partaalle. Perheet asuivat siellä 1946-1948. Oudas Semenoffin kesäasuinpaikka oli Sodankylän puolella Suomujoella. Rakennelmat on kunnostettu talkooleirin ja museoviraston toimesta. Kaksi asuinrakennusta eli pirttiä, sauna, ulkouuni, kaksi maakellaria ja kaksi lammaskotaa ovat kolttasaamelaisten kulttuuriin liittyviä merkittäviä kohteita. Kenttään aikoinaan kuuluneista rakennuksista ja rakennelmista on osa tuhoutunut, mutta niistä on jälkiä maastossa (aitta, kota, käymälä, liesi, laavu, sauna).”
- http://www.luontoon.fi/luttojoenkolttakentat/rakennelmat

7596990 3552760

08.05.2016

078

Raja-Jooseppi

Rakennusryhmä

Huollettu

Luton pohjoisrannalla. noin 450m rajasta.
Museoalue. Raja-Joosepin museo-alueeseen tutustumiseen ei tarvitse enää vyöhykelupaa. Raja-Joosepista on julkaisti pieni kirjanen jossa kerrotaan myös rakennuksista tarkemmin.

 

7598750

3560330

03.04.2016

079

Kiertämäjoensuu

?

Tupaa ei löydy

Kiertämäjoen suun itäpuolella, Luton varrella. Luton ylittävä silta tulee juuri tähän kohtaan.
Kämpän merkintä löytyy 1968 Yleiskarttakirjasta ja 1976 Sokosti-Suomujoki kartasta.
Ei mitään muistikuvaa rakennuksen jäänteistä. Eipä osannut edes etsiä silloin kun oli paikalla. Kämppä on ollut juuri siinä penkalla johon silta nykyään tulee.
Koordinaatit on likiarvoja koska kohdetta ei näy MML:n karttapaikan kartoissa.
Kiertämän suun kämpästä löytyi lyhyt maininta Kemppisen "Eräretkeilystä" vuodelta 1966. Siinä mainitaan lyhyesti: "... on vanha tukkitie selvästi havaittavissa ja johtaa joen rantaan sille kohdalle, missä Luton eteläpuolella on rajajääkärien maja". Kämpälle löytyy siis rajamiestausta mutta minkälainen se on ollut, koska rakennettu, koska purettu ????. Tarpeettomaksi se kuitenkin on käynyt sillan valmistuttua 1979.

  

7597200

3558300

03.04.2016

080

Ala-Kiertämän kalapirtti

?

Ei tiedossa

Alemman-Kiertämäjärven pohjoispää. Tarkka sijainti tuntematon.
Netistä löytynyttä: sivulla http://www.saariselka.net/syksy03/jutut/kkaira.html (Martti Peltomaa) oli seuraavanlaista tarinaa: "Asutus Urho Kekkosen kansallispuistossa on jäänyt puiston rajan liepeille. Poikkeuksena ovat Suomu-ja Luttojoen varsille sodan jälkeen muutamaksi vuodeksi  evakuoituneiden kolttien asumukset. Niistä on entisöity Suomujärven, Luton Oskarinkosken ja -järven koltta-asumukset. Ala-Kiertämäjärven pohjoispäässä sijainneen kolttien kalapirtin sensijaan on annettu raunioitua."
Enpä ole tästä kalamajasta muualta lukenutkaan kuin tuolta nettisivulta. Hyvin looginen paikka kalamajaksi.
Lainaus Kemppisen kirjassa Tunturikoivun lastuja: “Tunti ja rapiat kun on kiireettä patikoitu, päilyy jo edessä puiden välitse Alempi Kiertämöjärvi. Sen rannalta kadonneen vanhan autiomajan paikkeille on pystytetty kelohonkainen laavu, joka houkuttaa hetkeksi huokaisemaan, levollista maisemaa ihailemaan." Kemppisen omien tekstien mukaan hän kävi paikalla “muutama vuosi ennen kesää 1995”. Kun paikalla kävin 1993 ja 1994 se pieni tupa laavulta etelään oli paikallaan kuten laavu joten Kemppinen saattaa tarkoittaa autiomajallaan tätä kolttien kalamajaa. Kemppinen on kierrellyt Saariselällä 1950-luvulta alkaen.
Pohjois-Suomen tunturi- ja autiotuvat kirjasessa (1970) maininta Alemman kiertämäjärven itärannalla olevasta talvikäyttöisestä hirsimajasta neljälle hengelle. 082 Kiertämän kammi ei mitenkään ole olut 4-hengen maja. Joten olisiko vielä 1960-luvun lopulla täällä ollut pystyssä Kolttien maja.
1965 topokartta tuntee Alemman Kiertämäjärven rannalta vain tuon 082 Kiertämän kammin.

 


 


 

03.04.2016

081

Alempi Kiertämäjärven laavu

Laavu

Huollettu

Alemman Kiertämäjärven itärannalla hieman puoltaväliä pohjoisempana. Rantapenkan päällä.
Paikalla on hirsilaavu ja puuvaja. Laavu on uusittu käyntini (1994) jälkeen, joskus vuosituhannen vaihteen tietämissä.

7593820

3557420

23.01.2021

082

Kiertämän kammi

Kammi

Raunio

Alemman Kiertämäjärven itärannalla lähes puolivälissä järveä.
Kämppä näkyy jo vuoden 1968 yleiskarttakirjassa. Vetää viimeisiään.

7593480

3557480

23.01.2021

083

Kiertämäpään tukkikämppä

Tukkikämppä

Raunio

Kiertämäpäitten pohjoispuolella rajavyöhykettä seurailevan tien laidalla noin 1km Aurajängän eteläpuolella. Läntiseltä kiertämäpäältä 1,8km pohjoiskoilliseen ja 1,6km Auravaaralta kaakkoon.
Lutto-Luiro savottatien työmaahan liittyvä raunio. Kahden rakennuksen merkinnät 1965 ja 1978 topokartoissa. Yhden raunion merkintä vielä 1993 Sokosti-Suomujoki karttaan.
Paikalla olleesta tallista on jäljellä useita hirsikertoja mutta majoitusrakennus on hiiltyneistä jäänteistä päätellen palanut.
Olli Sandström "Tukkeja tunturin takaa" 2009
Kirjassa on mukana vuonna 1948 laadittu kuvaus (s.104) "Kiertämäpään kämppä, 8 x 8 m x 2,5m, seinät veistetyistä (sisältä) hirsistä, sammaleella tilkityt, 2 ikkuna-aukkoa ilman kehyksiä ja puitteita, 1 x 0,9m. Ei ovea eikä oven kehyksiä, oviaukko 1,25 x 1,6m, yksi hirsi kynnyksenä. Maalattia. Välikatto halotuista riu´uista, maa- ja sammaltäytteinen. Riu´ut lahovikaisia mutta kestävät vielä. Ulkokatossa harvaan asetetut (20sm välein) välein) tukiriu´ut ilman katetta. Ulkokaton pinta-ala n. 70m2. Ei lämmityslaitteita. Keskellä katossa savuaukko  1/2 X 1 m. Eteinen pystyistä riu´uista, välikatoton ja harva. Katto kattamatta 18 m2. ... Talli, 8 x 5 m pyöreistä hirsistä, sammaleella tilkitty, maalattia, välikatto maatäytteinen, ulkokatto kattamaton, parsia 6."
Metsähallitus,  Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2013, MH-tunnus: 163091

 

7592370

3560100

14.05.2016

084

Ylempi Kiertämä länsi

Kämppä

Raunio

Ylemmän Kiertämäjärven länsirannalla laskuojan suussa merkintä autiotuvasta.
Vuoden 1965 topokartta tuntee autiotuvan. 1978 topokartassa vielä merkintä rakennuksesta ja teksti Autiotupa. 1976 Sokostu-Suomujoki kartassa vain reunaviivallinen neliö (raunio). Näiden karttojen jälkeen ei merkintöjä uudemmissa kartoissa.
Kemppisen "Poropolku kutsuu" kirjassa vuodelta 1961 sivulla 261. "... Mutta kämppä järven länsikulmasa oli kelvoton ja tulipuut kaukana".

 

7588100

3558000

15.05.2016

085

Ylempi Kiertämäjärvi

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Ylemmän Kiertämäjärven pohjoisrannalla. vajaa kilometri järven laskuojasta itään.
Talle paikalle 1964 siirretty entinen rajamiesten kämppä. Katso 087 Ahmaoja. Tupa kunnostettiin Helsingin seudun Lapinkävijöiden talkootyönä 2004.

7587940

3558960

23.01.2021

086

Rusinakaltio

Porokämppä

Huonossa kunnossa

Rusinakaltion poropirtti sijaitsee rajavyöhykkeen tuntumassa Kiertämäpäitten etelärinteellä Siulavaaran korkeudella.
Paikalla on hirsinen porokämppä kooltaan noin 4x4 m. Rakennus tarjoaa vielä sääsuojaa, ei juuri muuta. Kämppä sijaitsee kuitenkin rajavyöhykkeellä joten tavallisen retkeilijän tavoittamattomissa.

 

7589070

3561310

10.12.2017

087

Ahmaoja

?

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeen reunalla, Ylemmän Kiertämäjärven itäpuolella. Ahma- ja Aksasvaaranojien yhtymäkohdan eteläpuolella olevalla kumpareella.
Rakennus esiintyy nimettömänä mustattuna neliönä 1993 ja 2004 Sokosti-Suomujoki kartassa. Ei vanhemmissa eikä uudemmissa kartoissani.
http://www.kolumbus.fi/heikki.kaakinen/nuortti1.htm  on valokuvia vuodelta 1961 ja niiden joukossa kuva rajapartiosta Ahmaojan kämpällä. Kuvasta voi päätellä kyseessä olevan nykyään ylemmällä kiertämäjärvellä oleva tupa (085). Onko tässä se vanha sijaintipaikka? 
Martti Peltomaan artikkelissa Saariselkä.net syksyltä 2003 oli  seuraavanlaista tarinaa:  "Ylä-Kiertämäjärven mainiolla autiotuvalla on myös rajavartiotausta. Se on toiminut partiomajana sekä nykyisellä paikallaan että rajavyöhykkeellä Ahma-ja Aksavaaranojan risteyksessä."
Miksi rakennuksen merkintä näkyy  1993 ja 2004 ulkoilukartassani vaikka kiertämän kämppä on siirretty nykyiselle paikalle jo 1964. Onko tässä ollut tilapäisesti joku muu rakennus? Paikalla on useassa muussa kartassa korkeuskiintopiste, joka taasen puuttuu 1993 kartasta. Olisiko kartanpiirtäjällä käynyt kämmi . . .
Olli Sandströmin kirjassa "Tukkeja tunturin takaa" on kartta (s.105) johon on merkitty rakennus n.150m pohjoisemmaksi kosteikon taakse. Kirjassa ei selitetä merkintää mitenkään. Mikäs rakennus se sitten on ?
Noin 700m koilliseen rajavyöhykkeellä Agsasvaaranojan rannalla näkyy MML:n karttapaikan kartoissa (2010-17) rakennuksia. Onko siellä rajamiesten nykyinen Ahmaojan maja? Katso 155 Agsasvaaranoja. Katso myös 085 Ylempi Kiertämäjärvi.

 

7588130

3561730

10.12.2017

088

Harrijärvi porokämppä

Porokämppä

Huollettu

Rajavyöhykkeen tuntumassa Lutolta Anteriin johtavan tien varrella, Harrijärven laskuojan alkupään pohjoisrannalla.
Harrijärven lukittu porokämppä. 1993 kuljin metsän kautta ja näin tuvat vastarannalta. Vieressä uudehko valvontatupa. MML:n nettikartassa 2008 on neljän rakennuksen merkinnät. Päärakennus talousrakennuksineen.
Rakennus ei näy 1978 topokartassa mutta näkyy 1986 Koiliskaira kartasta alkaen. 

 

7586270

3561580

10.12.2017

089

Harrijärvi valvontatupa

Valvontatupa

Hyvässä kunnossa

Rajavyöhykkeen tuntumassa Lutolta Anteriin johtavan tien varrella, Harrijärven pohjoisrannalla.
1993 kuljin metsän kautta ja näin tuvat vastarannalta.
Rakennus ei näy 1986 Koilliskaira kartassa mutta näkyy jo 1992 vastaavassa.
Paikalla on harmaaksi maalattu lautarakenteinen kämppä jossa myös sauna. J. Ohtamaan mukaan rakennettu 1990.
Vieressä uudehko porokämppä katso 088 Harrijärvi porokämppä.

7586370

3561920

10.12.2017

090

Anteri

Rajavartioasema Rakennusryhmä

Käyttökunnossa

Anterijoen pohjoisrannalla. Noin 2km valtakunnan rajasta.
Anterin entinen rajavartioasema. Useita rakennuksia. Rajavartioaseman toiminta loppui 1980-luvun puolivälissä.

7576840

3564220

07.04.2016

091

Keskon kämppä (Anterinmukka)

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Anterinjoen pohjoispuolella rantatöyrään päällä. n.600m Kaarreojan suusta ylävirtaan.
Suurista keloista rakennettu tupa jossa on pienempi eteinen. Tuvassa tilaa 10-12 hengelle ja muutama vielä eteiseen. Sauna.

7574670

3560220

01.10.2022

092

Pikku Reutupää

Tukkikämppä

Ei juuri erotu maastosta

Noin 1km Keskon kämpältä (Anterinmukasta) lounaaseen Hammaskurulle johtavan "tukkitien" ja joen välillä. Pikku Reutupään Luoteispuolella
Tukkikämpän raunio, tallin ja kamiinan jäänteet. Talli noin 25m kämpältä pohjoiseen.
Rakennuksen merkintä esiintyy vielä Sokosti-Suomujoki kartassa 1976 ei enään topokartassa 1988 eikä missään myöhemmässä.
Raunioista mainitaan Olli Sandströmin kirjassa "Tukkeja tunturin takaa" (2009 s.133) sekä Joel Aholan Saarselän retkeilyoppaassa (2011 s.63).
Sandström nimeää rakennuksen Anterinjoen kämpäksi.

7573820

3559630

01.05.2016

093

Vongoivan kammi

Turvekammi

Hyvässä kunnossa

Vongoivajoen latvoilla Reututunturilta laskevan sivupuron haarukassa.
Lukollinen varauskammi 4 henkeä, kaminalla.

7567520

3560640

15.01.2021

094

Siulanruoktu

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Jaurujoen varrella Korkean rantapenkan välitasanteella. 1/2km Siulaojan suulta itään.
Matala ja hiukan pimeä sisältä. Tilava tupa yhdellä laverilla.

7561000

3560980

16.06.2016

095

Vongoivan Ruoktu A

Kultakämppä

Raunio

Vongoivanjoen suulla sen itäpuolella aivan rannassa noin 50m Jaurujoesta.
Pienen hirsikömmänän jäänteet. Aivan vieressä on huollettu tulipaikka.

7560790

3562230

18.11.2015

096

Vongoivan Ruoktu B

Kultakämppä

Ei juuri erotu maastosta

Vongoivanjoen suulla sen itäpuolella mäen päällä noin 100m Jauru- ja Vongoivanjoista.
Rantapenkereen päällä isohkon kämpän paikka. Vain alimmat hirret täysin lahonneena paikalla.

7560860

3562230

18.11.2015

097

Tahvontupa

Autiotupa / varaustupa

Hyvässä kunnossa

Tyyrojan länsirannalla 200m Jaurujoesta Vajaa 5km Vongoivan huipulta etelään.
Vuonna 1967 rakennettu tupa (Nuorison retkeilyn tuki ry). Hirsikämpässä avoinpuoli ja aiemmin valvontatupana toiminut varauspuoli. Sauna.

7560910

3565190

19.12.2015

098A

Talkkunapään- kammi

Kammi

Raunio

Iso-Ojan itäpuolella aivan Savukosken ja Sodankylän kunnanrajan eteläpuolella. 3km Talkkunapään rajamutkasta lounaaseen.
Paikalla on kammin jäänteet. Ilmeisesti kammissa on ollut muutaman hirsikerran neliön mallinen kehikko.

7566180

3566970

28.01.2018

098B

Iso-ojan kämppä

Kämppä

Raunio

Iso-Ojan itärannalla aivan Savukosken ja Sodankylän kunnanrajan eteläpuolella. 3km Talkkunapään rajamutkasta lounaaseen.
Paikalla on pienen hirsikömmänän jäänteet. Se oli käyttökunnossa ainakin vielä 1975.

7566130

3566980

27.01.2017

099

Talkkunapään porokämppä

Porokämppä

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä noin 5km Peuraselän autiotuvasta pohjoiseen. Talkkunapään rajamutkasta 3,3km eteläkaakkoon puron länsirannalla hieman poroaidan eteläpuolella.
Löytyi Topokartasta 1988. Matkailukartta M 17 (1997) sijoittaa porokämpän Talkkunappään huippua kohti suuntaavan puron haarukkaan 2km huipulta etelä-kaakkoon. Kaksi porokämppää 1km päässä toisistaan ei tunnu fiksulta. Olisko kämppä siirretty? Olisko kyseessä kartanpiirtäjän virhe? vai olisko toinen rajamiesten kämppä?. UKK-puiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa on maininta "partiomaja- yms. alueiden luovuttaminen rajavartiolaitoksen käyttöön, Sodankylä; Talkkunapään maja-alue, n. 1 ha." Talkkunapään eteläpuoli tosin on Savukosken puolta kun itäpuoli Sodankylää mutta kerrankos sitä väärän kunnan puolelle :-). Talkkunapään länsipuolella Taalkkunaojan varrella on paikka josta alkaa useita polkuja MML:n karttapaikan kartan mukaan. Aivan kuin siinä olisi rajamiesten kämppä vaikka merkintää ei ole.
2005 reissulta kotiin tullessa juttelin junassa yhden rajamiehen kanssa joka sanoi tuolla Talkkunan rinteellä olevan sekä Poromiesten että, rajamiesten tuvat liki noin kun ne 1988 topokartassa ja 1997 Matkailukartassa M17.

 

7565940

3570040

03.03.2008

100

Peuraselkä

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Jaurujoen kaakkoisrannalla noin 3km rajavyöhykkeeltä
Vanha hirsikämppä jolla poromiestausta. 1999 peruskorjatussa kämpässä on tilaa 5-6 hengelle.

7561290

3570970

09.11.2015

101

Härkämurustan puhelinkoppi

Puhelinkoppi

Siirretty toisaalle

Härkämurustan päällä n.2,2km Peuraselän kämpältä kaakkoon poroaidan vieressä.
Pieni hirsinen puhelinkoppi. Nyttemmin siirretty Tahvontuvalle entisen saunan paikalle keittokatokseksi.

7559530

3572220

21.11.2020

102

Rajavaaranpuro

Laavu

Raunio

Rajavaaroilta Jauruun laskevan poron tuntumassa. Jaurujoen kaakkoisrannalla. 2,3-2,7km Peuraselän kämpältä koilliseen.
Merkintä 1988 topokartasta. Topokartan merkinnästä noin 400m alavirtaan on laavun jäänteet.

7563000

3572610

03.03.2018

103

Jaurijoki raja

?

Ei tiedossa

Jaurujoen (Jaurijoki) luoteisrannalla aivan rajan pinnassa.
Löytyy karttakirjasta Suomi yleiskartta 1:400 000 vuodelta 1950. Pelkkä piste ilman selittävää tekstiä. Vastaavia merkintöjä mm. Kokko-oja ja , Alimmainen Kolsakoski.
Yrjö Teriahon kirjassa "Vanhojen karttojen lappi" on kuva saksalaisesta tykistökartasta vuodelta 1944. Siinä on rakennuksen merkintä ja teksti Kämppä.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny topokartoissa. Katso 102 Rajavaaranpuro, 135 Jaurijoki sekä 104 Kokko-oja.

 

7565550

3575670

09.03.2010

104

Kokko-oja vanha

?

Ei tiedossa

Jaurujoesta kaakkoon on seuraavana Kokko-oja. Tuvan merkintä Kokko-ojan pohjoispuolella aivan rajan pinnassa
Rakennusta kuvaava piste lytyy karttakirjasta Suomi yleiskartta 1:400 000 (1950). Pelkkä piste ilman selittävää tekstiä. Ei havaintoja muissa kartoissa. Onko tuolla suunnalla useita tupia vai sama tupa jonka sijainti ollut hieman epäselvä kartan piirtäjillä. Katso 102 Rajavaaranpuro, 103 Jaurijoki raja ja Jauri 135.
Vuoden 2000 MML:n karttapaikan ilmakuvissa näkyy pieniä aukioita tuolla rajan pinnassa Kokko-ojan pohjoispuolella.
Kokko-ojalla on nykyään porokämppä kauempana rajasta Katso Kokko-oja 148.
Koordinaatit vain suuntaa antavia koska kohde ei esiinny millään tarkemmalla kartalla.

 

7563840

3579320

18.03.2010

105

Härkävaara

Autiotupa / porokämppä

Huollettu

Härkävaaran lounaispuolella Liittohaaran koillisrannalla noin 400 m UK-puiston rajasta.
Avoin porokämppä jonka huollosta vastaa metsähallitus.

7550650

3572160

05.03.2021

106

Peskihaara

Rajamiesten tupa / autiotupa

Hyvässä kunnossa

Nummerusvaarasta itään Peskihaaran uomasta n.400m itään. Liittohaaran ja Peskihaaran yhtymäkohdasta 4,4km pohjoiseen olevan itä-länsi suuntaisen harjanteen länsipäässä.
Entinen rajavartioston partiomaja. Hirsikämppä noin 5 hengelle.

7553160

3576220

05.03.2021

107A

Keskipakat

Porokämppä

Tuhoutunut

Kemihaarasta noin 14km pohjoisluoteeseen ja Jaurulta noin 8km kaakkoon. Siinä missä Peskihaarasta tuleva polku kohtaa Mantoselkä-Peuraselkä -poroaidan.
Itärajan poroaidan rakentamista varten 1950-luvulla tehty tupa joka on romahtanut tiettävästi 1970 luvulla. Jäänteitä tuvasta löytyy laavun takamaastosta.

7556520

3577260

21.11.2020

107B

Jussinmurusta (Keskipakan laavu)

Laavu

Hyvässä kunnossa

Kemihaarasta noin 14km pohjoisluoteeseen ja Jaurulta noin 8km kaakkoon. Siinä missä Peskihaarasta tuleva polku kohtaa Mantoselkä-Peuraselkä -poroaidan.
Jussinmurusta eli Keskipakan laavu. Hirsinen metsähallituksen huoltama laavu.

7556510

3577250

21.11.2020

108

Mantoselkä

Autiotupa / Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Manto-oja latvoilla puron itärannalla poroaidalta n.500m pohjoiseen
Yhdistetty varaus- ja autiotupa. Kuivaushuone.

7552990

3582490

21.02.2021

109

Manto-oja

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Manto-oja latvoilla puron itärannalla poroaidalta muutama sata metriä etelään.
Hirsinen aitavahtien tupa. Nykyään autiotupana 8 hengelle.

7552230

3582350

17.09.2014

110

Vieriharju

Porokämppä / Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Vierihaaran länsirannalla paikassa missä joki puhkaisee Vieriharjun. Kemihaarasta noin 9km koilliseen.
Uusi hirsikämppä ja sauna valmistui 2001.

7550830

3586240

24.02.2017

111

Naltiojoki

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Naltiohaaran pohjoisrannalla. Noin 1,4km Vierihaaran ja Naltiohaaran yhtymäkohdasta ylävirtaan.
Nykyään Metsähallituksen huoltama vanha hirsinen autiotupa.

7544740

3586610

08.11.2020

112

Ritaselkä

Porokämppä

Käyttökunnossa

Kemihaaran entiseltä rajavartioasemalta 3-4km kaakkoon poroerotusalueella.
Paikalla on hirsinen porokämppä ja suuri vientiteurastamo sekä erotusaita. Lisäksi noin 1km länsilounaaseen on suurempi paliskunnan lukittu kämppä.

7542050

3585720

13.09.2016

113

Tikkasen Vieriharju vuokratupa

Vuokrakämppä

Hyvässä kunnossa

UKK-piston laitaa Kemihaaraan menevän tien koillispuolella. Hangasselän pohjoispuolella. Noin 1,2km kohdasta jossa tie pökkää puiston laitaan ja käänttyy 90°.
Saunalla varustettu Metsähallituksen hirsinen vuokratupa neljälle henkilölle.

7537590

3585190

09.09.2016

114

Tikkasen Vieriharju porokämppä

Porokämppä

Huollettu

UKK-piston laitaa Kemihaaraan menevän tien koillispuolella. Hangasselän pohjoispuolella. Noin 1km kohdasta jossa tie pökkää puiston laitaan ja käänttyy 90° Kemihaaran suuntaan.
Avoin porokämppä. Kamiina. Laveritilaa ainakin 14 yöpyjälle.

7537510

3585350

09.09.2016

115

Kummalehdonojan laavu

Laavu

Huonossa kunnossa

Naltiotuntirin huipulta n.3km itä-kaakkoon Kummalehdonojan latvoilla itä-länsi suuntaisen polun tuntumassa
Näkyy vain Koilliskaira 1992 kartalla.
Koordinaatit karkeita likiarvoja koska kohde ei näy MML:n karttapaikan nettikartalla.

 

7542850

3592150

26.11.2005

116

Kärekeoja

Autiotupa / Varaustupa

Huollettu

Nuorttijoen pohjoisrannalla n.1km Kärekeojan liittymäkohdasta itään.
Hirsinen varaus- ja autiotupa. Autiotupa kuudelle ja varauspuoli pienempi, kolmelle hengelle.

7532510

3592610

28.11.2020

117

Mettopalo

Autiotupa

Huollettu

Nuorttijoen pohjoisrannalla. Karhuojaltan1km ja poroaidalta 300m länteen.
Nykyään Nuortin retkeilyreitillä oleva metsähallituksen huoltama autiotupa neljälle hengelle.

7536510

3592980

09.09.2016

118

Karhuoja

Autiotupa / Varaustupa

Huonossa kunnossa

Nuorttijokeen pohjoisesta laskevan sivupuron, Karhuojan itäpuolella n.1,5km Nuortilta.
Kaksiosaisessa kämpässä Autio- ja varaustupapuolet. Varaustupa poistettu käytöstä huonokuntoisuuden takia. Sauna.

7538270

3593530

09.09.2016

119

Hirvashauta

Autiotupa / Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Nuorttijoen etelälaidalla. Hirvashaudanojan itäpuolella.
Metsähallituksen huoltama hirsinen kämppä jossa autio- ja varaustupapuolet.

7536360

3595190

28.11.2020

120

Saiho

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Nuorttijoen eteläpuolella rajan tuntumassa olevalta sillalta noin 350m lounaaseen retkeilyreitin tuntumassa.
Lapin rajavartioston ensimmäinen partiomaja. Nykyiselle paikalle siirrettynä autiotupakäytössä.

7544310

3602160

28.11.2020

121

Kolsan Porokämppä

Porokämppä

Hyvässä kunnossa

Nuorttijoen pohjoisrannalla aivan rajavyöhykkeen vieressä olevan sillan länsipuolella.
Paikalla on lukittuna porokämppä saunoineen, puuvajoineen ja aittoineen.

7544510

3602410

20.11.2014

122

Alimmainen Kolsankoski

Tukkikämppä

Ei tiedossa

Nuorttijoen pohjoisrannalla aivan valtion rajalinjan vieressä.
Vuoden 1927 "Suomen kartta" kirjassa on rakennuksen merkintä samoin kuin v.1950 yleiskarttakirjassa jossa teksti "Autiotupa".
UKK-puiston hoito- ja käyttösuunnitelman karttaliitteessä Nuortin varrelle rajan tuntumaan on merkitty kohde "Kämppäkartanon pohjakiviä, Uiton jäljiltä vuosisadan vaihteessa."
Koordinaatit on suuntaa antavia koska kohde esiintyy vain 1:400 000 mittakaavaisessa yleiskarttakirjassa.
Katso 121 Kolsan Porokämppä ja 120 Saiho.

 

7544700

3602800

08.03.2015

123

Uittipiekka

Autiotupa / Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Kemihaaran erämaa-alueella. Uittipiekka tunturin huipulta noin 1,9km pohjoisluoteeseen.
Hirsinen autio- varaustupa 6+4 hengelle. Sauna.

7534860

3564860

02.03.2008

124

Suopattipuro

?

Ei tiedossa

Pihtijoen latvoilla Suopattikuolpunan pohjoislaidalla Suopattipuroon idästä laskevan sivuhaaran eteläpuolella. Etelästä laskevan sivupuron itäpuolella n.600m
Rakennuksen merkintä ja teksti "Kämppä" näkyy topokartassa 1971, ei topokartassa 1978 eikä myöhemmissäkään. MML:n karttapaikan ilmakuvassa 2011 näkyy raunio.

 

7543530

3564680

22.09.2014

125

Suopattikuolpuna

?

Ei tiedossa

Pihtijoen latvoilla Suopattikuolpunan länsilaidalla Suopattipuroon etelästä laskevan sivupuron länsipuolella n.900m Suopattipurosta. Kemihaaran erämaan rajalla.
Mahdollisen savottakämpän paikka. Useita raunioita.

7542740

3564360

22.09.2014

126

Pihtijoki

Autiotupa

Hyvässä kunnossa

Pihtijoen etelärannalla noin 1km Suopattipuron yhtymäkohdasta länteen.
Pieni hirsinen metsähallituksen huoltama 4 hengen autiotupa.

7542970

3561810

22.09.2014

127

Yläharju

Porokämppä

Käyttökunnossa

Pihtijoen länsirannalla. Noin 1k Sorvusselälle johtavasta tiestä länteen. Pihtijoki kulkee tuvan kohdalla etelästä pohjoiseen noin kilometrin matkan.
Porokämppä. Iso hirsikämppä jonka toinen pää avoin. Sauna.

7542870

3557670

02.03.2008

128

Aulekkenevaara

?

Ei tiedossa

Muotkattiaavan länsipäähän laskevan Pahaojan ja Aulekkenevaaran itäreunan metsätien välissä. Yläharjun porokämpästä 3,5km lounaaseen.
Merkintä topokartassa 1992 ja Savukoski-Tuntsa 1992. Uudemman MML:n karttapaikan 1:16 000 kartasta rakennus puuttuu mutta sen länsipuolinen mäki on nimetty Kämppälaeksi. Rakennus löytyy myös 1968 Yleiskarttakirjasta.

 

7540770

3555050

27.11.2005

129

Sorvusselkä

?

Ei tiedossa

Sorvusselän (Iso Sorvusselkä) lounaislaidalla, etelästä tulevan metsätien uralla. Noin 1,8km kunnanrajasta.
Rakennuksen merkintä 1981 GT-kartassa ja Savukoski-Tuntsa kartassa 1992. Ei Koilliskaira 1992 kartassa. MML:n vanhemmalla karttapaikalla olleessa kartassa oli teksti "Kämppä". Puuttuu uudemmasta MML:n kartasta, siksi koordinaatit on likiarvoja.

 

7547780

3558440

25.02.2008

130

Marivaara porokämppä

Porokämppä / autiotpa

Poistunut

Marivaaran etelälaidalla, itä-länsi suuntaisen metsätien varressa n.1,1km Marivaaran huipulta lounaaseen.
Vuoden 1992 topokartta ei kohdetta tunne mutta saman vuoden Savukoski-Tuntsa kartassa teksti Porokämppä ja piirrosmerkki autiotuvasta. Löytyy MML:n karttapaikalta 2008. Autiotuvat on-linen mukaan purettu / palanut 2007.

 

7548690

3552690

17.12.2009

131

Karvitsioja

?

Raunio

Karvitsiojan eteläpuolella Marivaaran rinteellä. Marivaaralta laskevan tien ja joen välissä.
Muistikuvat ja onneksi myös päiväkirjamerkinnät. Vahinko ettei valokuvia.

 

7550510

3553830

27.11.2005

132

Repoaapan laidan vanha kämppä

?

Ei tiedossa

?
Tauno Perttula kysyi tietoja Repoaapan laidan vanhasta kämpästä netin keskustelusivuilla v.1999.
En ole löytänyt karttamerkintöjä Repoaavan laidalta. Lähin rakennus taitaa olla Irtonaisauhdin kammi 163.

 


 


 

01.09.2016

133

Naisfiguurin laavu
Laavu
Poistunut
"Suomun varressa Sotavaarajoen suun ja Porttikosken välillä" (ET 2014)
Kiintolaavu joka on tehty riuista ja tilkkeenä olevasta turpeesta. Tarkkaa paikka ei ole vielä selvillä.


 

05.03.2016

134

Kaptukaisen laavu
Laavu
Hyvässä kunnossa
Ruijan polun varrella Kaptukaisojan pohjoispuolella. Itäisimmän Kaptkaislammin itärannalla.
Kuva uuden karheasta lankkulaavusta laitettu netin Panoramioon lokakuussa 2013. Taustalla näkyy myös WC. Laavu ei esiinny paperikartoillani mutta näkyy MML.n karttapaikalla 2016.
Paikkan ohi olen kulkenut kahdesti ennen laavun ilmestymistä (1981 ja 2000). Tuolloin yöpynyt lampien välillä. Mukava maasto.
Katso myös 030 Kattukaisen kota ja 191 Ödestuga.
Kaptukaislammista läntisimmän pohjoisrannalta on löytynyt kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.

7571630
3519820

13.05.2016

135

Jauri

Rajamiesten tupa

Käyttökunnossa

Jaurujoen etelärannalla rajavyöhykkeellä n.2,5km rajalta.
Paikalla on kämppä jonka eteinen on laudasta. Kämppä on rakennettu 1955 Kemihaaran vartion toimesta (TP 2006). Löytyy karttakirjasta Suomi yleiskartta 1:400 000 vuodelta 1968. Piste ja teksti Kämppä.
Hieman vielä idempänä on MML:n karttapaikan kartassa (2006) pieni polku ja viiva joen yli, silta. Katso 102 Rajavaaranpuro ja 103 Jaurijoki raja.
Kemppisen Lumikuru kirjasta katkelma sivulta 100: "Alempana Jaurun varressa, lähempänä rajaa, on vielä rajajääkärien Jaurun kämppä, joka on tiettävästi tilava ja hyväkuntoinen, koskapa se on kelvannut yöpaikaksi itselleen tasavallan presidentille hänen keväällä 1956 Saariselkää kiertäessään."

 

7564720

3574410

18.03.2010

136

Kemihaaran rajavartioasema

Rakennusryhmä

Hyvässä kunnossa

Kemijoen latvalla, Naltiohaaran, Keskihaaran ja Kemihaaran yhtymäkohdassa.
Entinen rajavartioasema jossa nykyisin matkailuyritys.

7543250

3581980

25.02.2017

137

Mutterikämppä

Autiotupa / Museo

Huollettu

Varpupäällä Nattasten pohjoispuolella. Siirretty Tankavaaran kultamuseoon 1975.
Tankavaaran kultamuseon ensimmäinen rakennus. Siirretty Varpupäältä, Sompion puiston alueelta.

7571360

3517610

02.04.2016

138

Paavon kämppä

Kämppä

Raunio

Raja-Joosepista vajaa kilometri ylävirtaan Luton etelärannalla olevan lahden pohjukassa.
Radiossa esitetyssä kertomuksessa Raja-Joosepin tarinasta kertoi Rajamies Kapteeni Tapani Vierelä seuraavaa: "Raja-Joosepille pororengiksi Joosepin kotipuolesta Parkanosta 1935 syksyllä tullut veljenpoika Paavo Lehtinen rakensi kämpän riitaannuttuaan Raja-Joosepin kanssa. Pohjahirret vielä paikallaan. Paavo kuoli keväällä 1937 Joosepin laitettua ketunmyrkkyä peloittelumielessä Paavon sahtiin." Rakennusjäänteitä siis näkyvillä 1990-luvun alussa. Ohjelma nauhoitettu noin 1994, kertomuksessa mainittujen vuosilukujen perusteella. Kämppä on rajavyöhykkeellä.

 

7598100

3559800

03.04.2016

139

Luton latva

Kämppä

Huonossa kunnossa

Luton latvoilla.
Kooltaan noin 2x3m oleva pieni kultavaltauksen lukittu hirsikämppä.

7594140

3519500

30.03.2016

140

Kotakönkään laavu

Laavu

Huollettu

Kotakönkään sillalta noin 100m länteen Suomujoen niemessä Itärannalla. Rantapenkan päällä noin 30m rannasta.
Kovassa käytössä oleva laavu vaikka ei ole vielä kovin vanha.

7576850

3531110

02.04.2016

141

Siikavuopaja laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Suomujoen kaakkoisrannalla olevan lahden (Siikauopaja) etelärannalla. Porttikosken autiotuvalta 5,2km koilliseen.
Kauniilla paikalla oleva siisti ja hyvin huollettu laavu. Poluista päätellen myös suht rauhallinen.

7587980

3540550

03.04.2016

142

Pälkkimäoja laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Pälkkimäojan varrella joen luoteisrannalla noin 800m Pikku Luirojärvestä itään.
Siisti huollettu laavu hiukan tuulisella paikalla.

7574720

3544160

09.09.2016

143

Karvitsapuro

?

Raunio

Karvitsiojan varrella Marivaaran pohjoispuolella Karvitsivosan huipun kohdilla.
Kohteesta vinkki Netin keskustelupalstalta. Tukkikämpän raunioita.

 

7551170

3552470

09.04.2016

144A

Palkispää

?

Ei juuri erotu maastosta

Palkispään kaakkoispuolella olevan lammen kaakkois rannalla. Kiilopään eräkeskuksesta 7km etelään ja Terävänkivenpäältä n.2km lounaaseen.
Tiiviisti ladottu kivikasa, joka ei vaikuttaisi nuotiopohjalta.Villillä mielikuvituksella pystyy hahmottamaan kivikasan ympärille rakennuksen nurkkakivet .

7577730

3519980

07.09.2016

144B

Palkiskuru

?

Ei juuri erotu maastosta

Tankapään pohjoispuolella, Palkispään kaakkoispuolella olevalta lammelta alkavan puron itäpuolella siinä missä puro tekee ensinmäisen ison mutkan. Kiilopään eräkeskuksesta noin 7,7km etelään.
Kivikehiä, kuoppia ja metalliomua. Kultamiehiä, partisaaneja vai muita ?

7577200

3520160

05.05.2016

145A

Sokostin linkki

Tele linkkiasema

Huollettu

Sokostin huipulla korkeimman laen koillislaidalla.
Sokostin huipulla olevan linkkimaston juurella oleva huoltoparakki. Lukittu. Katso Sokostin huoltotupa 145B

7570960

3547520

04.12.2021
145B Sokostin huoltotupa Huoltotupa Hyvässä kunnossa Sokostin huipulta koilliseen, Linkkimaston aurinkopaneeleilta vajaa 100m itään.
Hirsikämppä joka näyttää vanhalta vaan oisko kuitenkin siirretty.
Katso Sokostin linkki 145A.

7570970 3547570

26.09.2016

146

Vuomaselännokka

Tukkikämppä

Ei tiedossa

Vuomaselän kaakkoislaidalla pitkän kapean Peselmäaavalta luoteeseen suuntaavan jängän päässä. 2,4km Rovaniemi-Ivalo tieltä itään Vuomaselän poroerotuspaikan tiehaaran kohdilta.
Vanha metsätöihin tarkoitettu valmiselementtikämppä. Uudemmissa  kartoissa viereinen ylänkömaa on Niemi-Vuomaselkä eikä Vuomaselännokka. Rakennuksen merkintä löytyy 1976 Kaunispää-Kopsusjärvi kartasta alkaen 1993/2002 Sompio-Kiilopää karttoihin ja vielä Saariselän retkeilyoppaan kartalta 2011. Paikalle johtaa 1988 kartasta alkaen metsätie.  Kohde löytyi vielä MML:n karttapaikan kartasta (2005). Ei enään 2016.

 

7576750

3514300

23.04.2016148

Kokko-oja

Porokämppä

Ei tiedossa

Rajavyöhykkeellä Jaurujoen kaakkoispuolella Kokko-ojan pohjoisrannalla. 2,1km rajalta ja n.3km Jaurulta.
Löytyi sattumalta MML:n karttapaikan (2005) topokarttaa selatessa. Ei näy painetuissa kartoissani.
UKK-puiston käyttö ja hoitosuunnitelman mukaan Kokko-ojalle on myönnetty porotilalain mukainen rakennuspaikan hallintaoikeus v.1984, Kemin-Sompion paliskunnalle. Eiköhän kyse ole samasta kohteesta.

 

7562680

3577200

17.03.2010

149

Sothmanin kämppä

Kämppä

Raunio

Sivakkalaaksossa Sivakkaojan pohjoisrannalla kohdassa johon laskee puro kaakosta Sivakkalaavunvaaran itäpuolelta. 1,8km Kiilopään huipulta lounaaseen.
Pienen hirsikämpän paikasta on vielä kertomassa alin hirsikerta ja takan sekä jykevän portaan kiveyksiä.

7582780

3519760

04.09.2022

150

Palovangan laavu

Laavu

Tuhoutunut

Palovangan itäpäässä lähettyvillä nykyisen nuotiopaikan  vähän ennen kuin joki kääntyy länteen, joen itäpuolella penkalla.
Kartoilla en ole nähnyt merkintöjä laavusta.

7575570

3536700

09.09.2016

151A

Orponen

Asuttu / autio tila

Poistunut

Kopsusjoen länsipuolella Nattushaaran ja Kopsusjoen yhtymäkohdasta n.1,3km kaakkoon.
Vanha asuinpaikka. Viimeinen rakennus poistunut 1980-luvulla.

7559110

3532860

04.01.2020

151B

Orposen laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Kopsusjoen länsipuolella Orposen tilalle vievän tien päässä. Nattushaaran ja Kopsusjoen yhtymäkohdasta n.1,6km kaakkoon vaja 100m josta.
Laavun merkintä löytyy kartoistani 2002 Sompio Kiilopää ulkoilukartasta alkaen. Kuulemma hyväkuntoinen ja huollettu 08/06.

 

7558900

3533070

24.02.2008

152

Kaaskattikaarto

?

Ei tiedossa

Lokan altaan koillispuolella Liikavaaran huipulta 1,5km pohjoiskoilliseen.
Kohde löytyi WSOY:N tiekartasta 1998. Merkintä tarkoittaa kartan selitysten mukaan vapaa-ajan asutusta. Ei havaintoa mussa kartoissa. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny topokartoilla.
Katso myös 153 Liikavaara.

 

7552700

3538400

03.03.2008

153

Liikavaara

?

Ei tiedossa

Lokan altaan koillispuolella Marjavaaran huipulta 1,4km koilliseen metsätien mutkassa.
Rakennuksen merkintä MML:n karttapaikan kartassa 2005 alkaen.

 

7551040

3538470

24.02.2008

154

Luton sillan laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Luton pohjoisrannalla Kiertämäojansuun kohdalla.
Paikalla on laavu, puuvaja ja WC

7597330

3558190

22.11.2020

155

Agsasvaaranoja

Rajamiesten tupa ?

Käyttökunnossa

Rajavyöhykkeellä Ylemmältä Kiertämäjärveltä 2,7km itään. Agsasvaaranojalta 50m pohjoiseen. 1,3km valtakunnan rajasta.
Rakennusryhmän merkintä MML:n karttapaikalla vuodesta 2005 alkaen. Rajavyöhykkeellä poroaidan vieressä. Näillä tienoin on rajamiesten Ahmaojan kämppä. UKK-puiston käyttö- ja hoitosuunnitelmassa mainittu Ahmaojan maja n. 1,0ha päätös 14.5.1968. Netistä löytyi hyväkuntoisen näköinen tupa valokuvassa vuodelta 2006. Kuvan mukaan hirsikämppä voisi hyvinkin olla 1960-luvun lopulta, siis samoilta ajoilta jolloin vanha siirtyi Ylemmälle kiertämäjärvelle.
Onko Ahmaojan kämppä täällä Agsasvaaranojalla. Nykyään Ylemmän kiertämäjärven tupana oleva rakennus on vanha rajamiesten Ahmaojan kämppä Agsasvaaranojan ja Ahmaojan risteyksestä.
Poromiehillä ja UK-puiston huollolla on 1,5km päässä Harrijärvellä omat rakennukset joten kuka muu kuin rajalaitos pitäisi täällä rajavyöhykkeellä tupaa.
Katso 087 Ahma-oja ja 085 Ylempi Kiertämäjärvi.

 

7587670

3562250

18.03.2010

156

Harrimukka laavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Suomujoen pohjoisrannalla Harrimukanjärven länsipään kapealla kannaksella. Muorravaarakanjoen suulta on matkaa 2,6km itäkaakkoon.
Metsähallituksen huoltama ja kalastajien suosima reilun kokoinen hirsilaavu.

7592980

3552420

03.04.2016

157

Meänteis niliaitta

Niliaitta

Huollettu

Suomujoen pohjoispuolella Suomunruoktulta kaakkoon. Aitaojan tuntumassa olevalta Suomun sillalta länteen runsas 200m. Aitalammelta luoteeseen vajaa 300m.
Meanteis erakon rakentama niliaitta.

7572900

3527010

02.04.2016

158

Kaunispään
alamaja

Matkailumaja

Poistunut

Kaunispään ja Urupään välisessä solassa noin 400m Maantiestä itään
Saksalaisten sodan aikainen parakki joka siirrettiin sodan jälkeen aluksi Rovaniemelle Hotelli Pohjanhovin leipomoksi. Kaunispään ja Urupään väliin se siirreettiin Suomen Matkailijayhdistyksen toimesta ja avattiin matkailijoille 1949. Sen jälkeen se toimi matkailumajana 1960-luvun loppupuolelle. Vasta keväällä 1984 itse rakennus purettiin.
Suomen Retkeily lehti N:o 10/1956
”1. Kaunispään alamaja.
Kesäkuukausina ja hiihtokautena avoinna oleva retkeilymaja Kaunispään ja Urupään välisessä kurussa Ivalon maantien varressa. Majoitustilaa 20 hengelle. Ruokaa saatavissa. Sauna. Omistaja Suomen Matkailijayhdistys.”


7595950

3518060

23.10.2016

159A

Korvatunturin rajatupa

Rajamiesten tupa

Ei tiedossa

Korvatunturin juurella. Noin 2km Korvatunturin rajamutkasta etelään.
Netissä olleen keskustelun ja Yrjö Teeriahon kirjan "Pitkin poikin Saariselkää ja muita Lapin kairoja" mukaan korvatunturin juurella on rajamiesten kämppä. Lähettyvillä on vielä vanhemman palaneen rajakämpän paikka.

Museoviraston sivulla on kuva vuodelta 1982. Siinä näkyy rakennuksen tumma lautapääty ja ovi jonka päällä kyltti "KORVATUNTURI KEMIHAARAN VARTIO RAK 1958". Onko tämä se palanut vai nykyinen rakennus.
MML:n karttapaikalla (2014) polku johtaa korvatunturin eteläpuolelle. Sieltä löytyy pienen rakennuksen merkintä lähteen koillispuolelta .
Metsähallituksen julkaisemassa UKK-puiston hoito ja käyttösuunnilemassa 2001 on taulukko käyttöoikeuksista ja vuokrasopimuksista. Tuossa taulukossa mainitaan päätös 14.5.1968 "Partiomaja- yms. alueiden luovuttaminen rajavartiolaitoksen käyttöön: Korvatunturin maja 16 ha."

 

7554220

3597310

04.05.2016

159B

Korvatunturin tähystysmaja

Rajamiesten tähystysmaja

Käyttökunnossa

Korvatunturilla noin 1km rajasta.
Rajamiesten tauko- tähystysmaja Korvatunturin päällä. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei näy kartalla.

7556000

3595600

25.02.2017

160A

Risuvaaran verkkovaja

Verkkovaja

Raunio

Luirojärven kaakkoispuolella Risuvaaran rinteellä. Luirojäeven autiotuvalta vajaa 800 kaakkoon, suoralla linjalla Risuvaaran huippua kohden.
Rinteellä, rannan kulkijoiden katseilta suojassa on pieni hirsinen kehikko, verkkovaja.

7569330

3543220

16.01.2022
160B Luirojärven Verkkotalas Verkkovaja Raunio Rajan kämpästä n.500m itäkaakkoon. Kämppäalueen itäpuolella olevista lammista isoimmalta n.220m etelään.
Verkkotalaksen eli pyyntivälineiden säilytyspaikka. Kohde on pahoin tuhoutunut.

7569720 3543150

05.01.2022

161

Taimenlammen verkkovaja

Kämppä tai Verkkovaja

Raunio

Taimenlammen pohjoispuolella, Taimenpään ja Kivinokan välistä laskevan puron itärannalla. Noin 300m Taimenlammelta pohjoiseen.
Paikalta löytyy (2012) hirsikehikko jossa 8-9 hirttä päällekäin eli noin tasakertaan asti. Rakennus on pienehkö, leveyttä tuskin 3m, pituutta hieman enemmän.

7584990

3534480

05.05.2016

162

Taimenlammen laavu

Laavu

Poistunut

Lankopään itäpuolella. Taimenlammella Nuotiopaikan paikkeilla.
Netin kautta saatua tietoa: "Siinä nykyisellä nuotiopaikalla muistaakseni se laavu oli..lampi oli kuitenkin aika lähellä.. ..poromiesten tekemä..luulisin." (RV 2005)

7584450

3534640

24.11.2018

163

Irtonaisauhti

Kämppä / Kammi

Käyttökunnossa

Irtonais-Auhdin ja Kuopskuurikon välisen jängän etelälaidalla. Poroaidalta noin 350m
Matala, pieni hirsikämppä, tai pitäisikö sanoa parilaavu.

7555310

3557350

06.05.2019

164

Kotamaa

?

Ei tiedossa

Luiron sivuojan Kaihtimiojan itäpuolella, Kotamaan kohdilla.
Lapin liiton nettisivuuilla olevasta osaseutukaavasta löytynyt mahdollinen rakennuskohde. (Es) merkintä kuten Apujoukkojenvaaran porokämpät ja Harrijärven porokämppä. Saattaa toki olla joku muu eikä välttämättä rakennuksia. Täytyy kuitenkin tarkistaa.

 


 


 

26.11.2008

165

Auhtiselänoja

?

Purettu / Rakenteilla

Tahvon tuvalta eteläkaakkoon n2,2km Auhtiselältä jauruun laskevan puron varrella noin 600m-700m Jaurulta.
"Pienen kämpän vanhat hirret (purettu/aikomus rakentaa?) harvalle ristikolle nosteltuna ja kamiina kuusen alla kattopeltin tai huovan alla. Maaliskuu 2006" (ME 2010).
Koordinaatit vain suuntaa antavia.

 

7559040

3566240

11.02.2010
166A Aittajärven Kolttakenttä Rakennusryhmä Poistunut Aittajärven koillispäässä Suomujoen varrella. Aittajärven parkkipaikalta Suomun rantaan tulevan polun kohdilla.
Aittajärven ylityspaikan kohdalla, Suomun pohjoispuolella, on ollut kolttakenttä. Kirjassa "Tietoa ja tarinaa Saariseliltä" sivu 67, mainitaan seuraavaa. Semenoffin kesäkenttä oli Suomun Aittajärven luusuan pohjoisrannalla vuosina 1947-1949. Paikalla oli kota, Aitta ja joen takana liemu, porolato.
Paikalle raivattiin metsäautotie 1960-luvun alussa.
Katso 166B Aittajärven Parakki ja 166C Aittajärven Laavu.
Koordinaatit suuntaa antavia. Tarkka paikka ei ole tiedossa. Tästä Kolttakentästä ei ole muualta vastaan tulleita mainintoja. Tunnetulle kolttakentälle 045 Suomujärven kolttakenttä, on matkaa vain 2km

7590000 3543900

09.09.2016
166B Aittajärven Parakki Parakki Poistunut Aittajärven koillispäässä Suomujoen varrella. Aittajärven parkkipaikalta Suomun rantaan tulevan polun länsipuolella.
Suomujoen Aittajärven luusuaan raivattiin metsäautotie 1960-luvun alussa. Tarkoitus oli tehdä silta yli ja jatkaa tietä Lurojärvelle. Aittajärven rantaan tuotiin tuolloin parakki.

7590010 3543870

09.09.2016

166C

Aittajärven laavu

Laavu

Käyttökunnossa

Aittajärven koillispäässä Suomujoen varrella. Aittajärven parkkipaikalta Suomun rantaan tulevan polun länsipuolella.
Aittajärven ylityspaikalta lieman ylävirtaan, Suomun pohjoispuolella on Metsähallituksen huoltama hirsilaavu.

7589970

3543860

09.09.2016

167

Kotajärvi laavu

Laavu

Ei tiedossa

Aittajärveltä itään Suomujoen varrella. Kotajärven pohjoispuolella Kolttakylästä n.350m länteen n.50m rannasta .
"Laavu" teksti ja rakennuksen merkintä MML:n karttapaikan kartoissa 2007 sekä 1993 ja 2004 Sokosti Suomujoki kartoissa. Karttapaikalla 2016 on enään nuotipaikan ja rakennuksen merkintä ilman tekstiä. Myöskään Aholan Saariselkä opas (2011) ei mainitse laavua, vain tulipaikan.
Laavun paikalta noin 100m länteen on löydetty kivikautinen tai varhaismetallikautinen asuinpaikka.  MH-tunnus: 163492.

 

7590620

3545780

01.01.2017

168

Anterin Pyöräparkki

Laavu

Käyttökunnossa

Laavun merkintä Anterin raja-asemalta n.800m länsiluoteeseen puron varrella Anterijokea seuraavan vanhan tieuran kohdilla.
Laavu, puuvaja sekä WC

7577130

3563480

23.01.2021

169

Purnuoja

?

Raunio

Noin 1km Anterijoesta etelään Purnuojan itärannalla. (rajavyöhyje kulkee purnuojaa pitkin).
Paikalla on jäljellä pienehkön rakennuksen tiilistä muurattu tulisijan muuri. Rakennuksen pohjan kohdalla jotain rojua mutta ei seinien jäänteitä. Siis näyttää puretulta ja pois kuljetetulta.

7575120

3565230

16.11.2008

170

Haukijärvenoja

Laavu

Huollettu

Nuorttijoen etelärannalla Haukijärvenojan suussa noin 400m Kärekeojan autiotuvalta länsilounaaseen.
Metsähallituksen huoltama laavu ja wc Haukinivan pysäköintialueen läheisyydessä (400m). Laavu esitellään 2/2019 luontoon.fi ja retkikartta.fi sivuilla.

 

7532320

3592290

10.02.2019

171

Liemussuvanto

Laavu

Huollettu

Nuorttijoen länsirannalla Liemussuvannon kohdalla noin 1,1km Kärekeojan autiotuvalta pohjoisluoteeseen.
Metsähallituksen huoltama laavu ja wc Nuortin retkeilyreitin varrella. Laavu esitellään 2/2019 luontoon.fi ja retkikartta.fi sivuilla.

 

7533520

3592160

10.02.2019

172

Silpakuru

Kota

Huollettu

Nuorttijoen itärannalla Silpakurusta länteen. Noin 1,6km Kärekeojan autiotuvalta pohjoiseen.
Metsähallituksen huoltama huopakatteella päällystetty lautakota. Kota sijaitsee Nuorttijoen rannassa runsaan 1km Nuorttin retkeilyreitiltä syrjässä.
Kota esitellään 2/2019 luontoon.fi ja retkikartta.fi sivuilla.

7534110

3592190

10.02.2019

173

Kurtsinniska

Laavu

Huollettu

Nuorttijoen länsirannalla Kurtsinkosken niskalla joen ison mutkan puolivälissä noin 1,5km Mettopalon autiotuvalta lounaaseen.
Metsähallituksen huoltama laavu ja wc Nuortin retkeilyreitin varrella. Laavu esitellään 2/2019 luontoon.fi ja retkikartta.fi sivuilla.

 

7535710

3591740

10.02.2019

174

Jänkäkoski

Laavu

Ei tiedossa

Nuorttijoen etelärannalla noin 200m Mettopalon autiotuvalta itään joen vastarannalla.
Joen varrella oleva iso hirsilaavu. 2019 pohjakartalla yhä rakennuksen neliö ja teksti "Laavu", mutta metsähallituksen retkikartta.fi eikä luontoon.fi sivu esittele laavua.

7536480

3593170

10.02.2019

175

Ylempi Hirvashauta

Laavu

Huollettu

Nuorttijoen pohjoisrannalla, Hirvashaudanojaa vastapäätä noin 250m Hirvashaudan autiotuvalta läsiluoteeseen.
Metsähallituksen huoltama iso hirsilaavu Nuortin retkeilyreitin varrella.

7536430

3594930

25.11.2002

176

Alimmanen Hirvashauta

Kota

Ei tiedossa

Nuorttijoen pohjoisrannalla, Kummalehdonojansuulta n.900m alavirtaan.
Metsähallituksen huopakatteella päällystetty lautakota. Kohdetta ei esitellä enään luontoon.fi eikä retkikartta.fi palvelussa (2/2019).

7540270

3597600

08.11.2020

177

Voittinköngäs

Kota

Huollettu

Nuorttijoen etelärannalla, Voittinkönkään kohdalla olevalla niemellä. Kummalehdonojansuulta n.2,4km koilliseen.
Metsähallituksen huoltama huopakatteella päällystetty lautakota, liiteri, wc ja ulkotulipaikka.
Kota esitellään vielä luontoon.fi ja retkikartta.fi palveluissa (2/2019).

7541540

3598460

10.02.2019

178

Saukkosuvanto

Kota

Huollettu

Nuorttijoen etelärannalla, Kolsankoskenojansuulta n.1km lounaaseen.
Metsähallituksen huoltama kota.
Kota esitellään vielä luontoon.fi mutta ei retkikartta.fi palvelussa (2/2019).

 

7543010

3599550

10.02.2019

179

Saukkosuvannon- vaara

Laavu

Huollettu

Nuorttijoen eteläpuolella vanhalla rajavyöhykkeen linjalla. noin 1,1km Nuorttijoelta kaakkoon.
Metsähallituksen huoltama laavu ja wc Nuortin retkeilyreitin varrella. Laavu esitellään vielä luontoon.fi ja retkikartta.fi palveluissa (2/2019).

7542610

3600710

10.02.2019

180

Kolsankoskenoja

Laavu

Huollettu

Nuorttijoen pohjoispuolella Kolsankoskenojan pohjoisrannalla noin 1,3km Nuorttijoelta Kolsankoskenojansuusta.
Metsähallituksen huoltama laavu Nuortin retkeilyreitin varrella.

7544300

3599040

10.02.2019

181

Marjavaara

?

Poistunut

Marjavaaran luoteisrinteen alla. Liikavaaran laelta noin 1,1km lounaaseen. Tinkiaavalle pohjoiseen laskevan puron alkupäässä.
Rakennuksen merkintä 1973 GT-kartasta alkaen. Paikan nimet vaihtelee karttojenvälillä. Kohde on ollut etelästä Alaponkun suunnasta tulevan polun päässä GT-kartta 1981. Rakennuksen merkintä vielä 1986 Koilliskaira kartassa mutta ei enään 1992. Uusissa kartoissa runsaasti metsäteitä koko Marjavaaran alueella.  
Koordinaatit suuntaa antavia.

 

7550870

3536940

05.01.2020

182

Luottermaoja

?

Ei tiedossa

Palo-Tinkimaan eteläpuolella olevan jängän etelälaidalla kohdassa missa tie lähtee ylittämään jänkää. Marjavaaralta noin 3,3km länsilounaaseen.
Rakennuksen merkintä 1986 ja 1992 Koilliskaira kartoissa. Ei aikaisemmassa eikä myöhemmissä. Paikan nimet vaihtelee karttojenvälillä. Uusissa kartoissa runsaasti metsäteitä.
Koordinaatit suuntaa antavia.

 

7549410

3534290

24.02.2008

183

Tinkioja

?

Ei tiedossa

Tinkiojan latvoilla Tinkiaavan jängällä noin 4,6km Marjavaaran huipulta pohjoiseen. Kaksi rakennuksen merkintää.
Kaksi rakennuksen merkintää 1987 topokartalla. Ei aikaisemmassa eikä myöhemmissä. Jänkätontilla olevia kohteita joten oletettavasti heinälatoja.
Koordinaatit suuntaa antavia. Toisen ladon koordinaatit 7554630, 3538100.

 

7554730

3537600

24.02.2008

184

Taajoslaavu

Laavu

Hyvässä kunnossa

Kulasjoen pohjoispuolella. Luulammen tuvalta 3km koilliseen ja n.450m länsiluoteeseen entisen Taajostuvan kohdalta.
Taajostuvan palamisen 1999 jälkeen rakennettiin tuvan paikan tuntumaan, rantapenkereelle laavu joka siirrettiin nykyiselle paikalle 2007.

7587200

3525600

12.10.2022

185

Kaihtimioja

Kämppä

Raunio

Karapuljusta n.2km itään Kaihtimiojan pohjoisrannalla suoraan Kokkovaaralta etelään.
Saatu tieto mahdollisesti Karapuljun alueen hakkuisiin kuuluneista raunioista, kellari ja mahd. saunan paikka. Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny uusissa kartoissa.
Rakennuksen merkintä myös Yrjö Teeriahon kirjan "Vanhojen karttojen lappi" sivulla 134 olevassa Saariselän paikannimet työkartassa. Kartta on uusi 2007 mutta siihen on kerätty nimistöä ym 1800 luvulta alkaen. Kaihtimiojan kohdalta kartta on hiukan epämääräinen mutta tärkeintä on siinä esiintyvä rakennuksen merkintä.

 

7562170

3544000

10.09.2008

186

Sarvijoensuu

Paimentopaikka

Ei tiedossa

Sarviojan suulla Muorravaarakanjoen länsipuolella.
Paimentopaikka sekä UKK-puiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa 2001 että Lapinliiton Osaseutukaavassa. Ei rakennuksen merkkejä kartoilla eikä edes kuulopuheita rakennuksista. Useassa vastaavassa seutukaavassa esiintyvässä paikassa on porokämppä.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny topokartoilla.

 

7585000

3551500

20.05.2008

187

Kolsankoski

Rajamiesten tupa

Hyvässä kunnossa

Nuorttijoen eteläpuolella rajavyöhykkeen laidalla Kolsankosken kohdalle etelästä laskevan puron varrella n. 800m Nuortilta.
Paikalla on vanha rajamiesten kämppä ja sauna. Lukittuja. "Kentässä myös remontissa oleva puuvarasto, huussi ja koirankoppi".

7543770

3602060

27.11.2014

188

Koiranjuomalampi

Laavu

Ei tiedossa

Iso Tankavaaran rinteellä Geologisen polun varrella. Jorpulipään huipulta 1,3km luoteeseen olevan lammen koillisrannalla.
Laavun maininta löytyy Retkikartta.fi (2008) kartalta. Tankavaaran kultakeskukseen on matkaa 2km. Luontoon.fi sivujen mukaan Uuden Geologisen polun varella.

 

7567140

3506110

16.06.2016

189

Kiilopirtti

Varaustupa

Hyvässä kunnossa

Kiilo-ojan varrella noin 50m ojasta itään ja 70m kunnanrajasta etelään. Noin 1,4km Kiilopään keskuksesta länsilounaaseen.
Vanha autiotupa ajalta ennen Kiilopään keskusta. Nykyään varaustupana jota hoitaa Sodankylän latu.

7584170

3517980

23.05.2016

190

Rönkönlampi

Taukokota

Huollettu

Laanilan eteläpuolella 3,3km Laanilasta Rönkönlämmen koillisrannalla latureitin varrella.
Neliskulmainen eristämätön kota jonka alaosa on tehdashirsistä ja yläosa laudoista. Ei ikkunaa, kattoluukku savunpoistoon, penkit kiertää kotaa, lautalattia ja tulipiste keskellä kotaa.

7586420

3516040

23.03.2016

191

Ödestuga

Autiotupa

Ei juuri erotu maastosta

Kaptukaisojan vieressä olevien lampien koillispuolella. Nattasilta tulevan vanhan Ruijan polun varrella.
Olen kulkenut ohitse kahdesti mutta en ole raunioita tiennyt enkä siksi niitä etsinytkään.
Olen kulkenut ohitse kahdesti mutta en ole raunioita tiennyt enkä siksi niitä etsinytkään. "Odestuga" (Autiomökki) merkintä ja teksti Yrjö Teeriahon kirjassa Vanhojen Karttojen Lappi. Sivulla74 olevassa kartassa. Kartta on A.B. Prospektor työkartta 1900-luvun alusta. Rakennuksen merkintä myös saman kirjan sivulla 132 olevassa Saariselän paikannimet 2007 kartassa.
Kirjailija Pentti H. Tikkanen kertoo Erätulilla kirjassa matkastaan Rahtitiellä (Ruijan polku). Etsivät ja tutkivat kämpän raunioita Kattukaisilla. "Kämpän rauniot löytyivät saman lammenputuran rannalta. Hirret olivat maatuneet ja niitten päälle oli kasvanut nurmi. Keskellä kämpän raunioita oli kivikasa, entinen yöpyjien lämmön lähde. Sen vieressä kasvoi useampimetrinen koivunrassi. ...
Tutkimme tarkoin hirsien jäännökset löytääksemme Lönnrotin puumerkit, mutta turhaun. Ei ollut runonkerääjällä ja erämaitten tohtorilla ollut aikaa veistellä puukolla kämppähirsiin käyntikorttejaan."

MH.n kulttuuriperintö inventoinnin 2013 mukaan tuvan tulisijan jäänne olisi aivan Kattukaisen kodan vieressä, jängän puolella.
Kaptukaislammilla on myös Sompio seuran turvekota  030 Kattukaisen kota ja 134 Kaptukaisen laavu

 

7571640

3519860

31.12.2018

192

Talkkunan vartio

Rajamiesten tupa

Ei tiedossa

Iso-ojan itäpuolella ja Talkkunaojan pohjoispuolella. Talkkunapään lounaispuolella runsas 2km.
Imatran lapinkävijöiden kartalla 1961 on merkittynä "Talkkunan vartio". MML:n karttapaikalla (2008) tulee runsaasti polkuja Talkkunaojan varteen eri puolilta rajavyöhykettä, rakennusta vain ei ole piirretty.
Karttapaikan ilmakuvassa vuodelta 2000 näkyy polkujen yhtymäkohdassa aukio ja sen laidassa rakennus.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny topokartoissa.
Metsähallituksen julkaisemassa UKK-puiston hoito ja käyttösuunnilemassa 2001 on taulukko käyttöoikeuksista ja vuokrasopimuksista. Tuossa taulukossa mainitaan päätös 14.5.1968 Talkkunapään maja-alue n. 1ha.

 

7567440

3566720

17.03.2010

193

Ponku-Matti

?

Ei tiedossa

Luirojärven kaakkoisrannalla Sokostinojan länsipuolella.
Yrjö Teeriahon kirjassa "Vanhojen Karttojen Lappi" on kuva Saariselän paikannimet -työkartasta 2007. Siinä näkyy rakennuksen neliö ja sitä lähin teksti Pokun-Matti Luirojärven kaakkoisrannalla. Hieukan kyseenalainen ainakin nimen osalta. Toisalta useassa kartassa tuolle niemelle johtaa polkuja.
Tuo rakennusmerkintä on selkeästi Sokostinojan länsirannalla. mutta voisi kuitenkin tarkoittaa myös 246 Luiron hirsikertakämppää. Joka taasen on paikalllistettu n.900m Sokostinojasta länsilounaaseen.
Koordinaatit likiarvoja.

 

7570400

3543500

11.02.2017

194

Sivakkaoja

Laavu

Hyvässä kunnossa

Sivakkaojan pohjoispuolella Kiilopään keskuksesta noin 2,2km lounaaseen.
Paikalla metsähallituksen huoltama, isohko pyöröhirsinen laavu.

7582950

3517780

29.08.2022

195

Kuivaojan sauna

?

Ei tiedossa

Luirojoen itärannalla, Luirojärvestä reilu 5km etelään.
Merkintä "Vanha sauna" löytyy Imatran lapinkävijäin Saariselkä kartasta vuodelta 1961. Rakennus on merkitty "Kuivaojan" etelärantaan aivan Luirojoen viereen. Uusissa katroissa on tuolla kohdin Ruotkun ojan pohjoispuolella kaksi ojaa ja pienen matkan pääsä kolmas joka lieneen imatralaisten kartan Kynttiläoja. Tarkkaa paikka ei siis tämän perusteella voi määrittää.
Imatralaisten kartassa näkyy myös "Tukkikämppä" (061 Karapulju vanha) Ruotmut ojan etelärannalla Luiron kyljessä.
Suomen ladun Saariselkä kartassa 1958 on myös kaksi rakennusta (kartta imatralaista epätarkempi). Toinen on sisämaassa ja näin ollen vahvasti viittaisi 060 Ruotkunkankaaseen. Toinen on Luiron kyljessä mutta ainoan paikalle piiretyn sivupuron pohjoisrannalla. 061 vai 195 ?
Koordinaatit vain viitteellisiä
Katso myös:
060 Ruotkunkangas
061 Karapulju vanha
062 Karapuljun tukkikämpät
063 Karapulju autiotupa

 

7564400

3541160

10.09.2008

196

Könni

?

Ei tiedossa

Kopsusjoen suiston länsirannalla, lokan altaan koillisreunalla. Valkia Silmävaaran koillislaidalla. Könnintörmällä.
Rakennuksen merkintä ja tekstit "Könni", "öde torp" Yrjö Teeriahon kirjassa "Vanhojen Karttojen Lappi" sivulla 43 olevassa P.W.Aurénin "Finska Lappmarken" kartassa vuodelta 1871. MML:n karttapaikalla (2008) on vastaavassa kohtaa Könnintörmä ja muutama rakennus. Nuo rakennukset tuskin on vanhan kartan aikaisia. Samuli paulaharjun "Sompio" kirjassa on tarinaa Könnin Juntista Sivut 100-102.

  

7546860

3532160

10.09.2008

197

Latvakurun kota

Taukokota

Käyttökunnossa

Latvakurun kupeessa Ruijanpolun itäpuolella lähellä Kiilopäätä.
Hyvin piilotettu lukittu lautakota.

 7585630

 3517740

03.09.2022

198

Hikioja (Suljunmulju)

Laavu

Raunio

Lähellä Kotaköngästä Suomun länsipuolella Hikiojan varrella sen pohjoispuolella 300-400m Kotakönkään sillalta länteen.
Raunio joka muistuttaa laavua ja onkin ollut sellainen. En ole havainnut mainintoja kirjoissa tai kartoissa. Koordinaatit on likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoissa.

7576920

3530870

02.04.2016

199

Ahmajärvi

Laavu

Raunio

Kaarnepäältä noin 5,5km koilliseen olevan, Ahmajärven (Helanderinjärvet 207,9) eteläpuolella olevan pienemmän lammen itärannalla.
Epävirallinen riukurakenteinen laavu ollut pystyssä vielä 1982, täysin romahtanut 2015.

7586990

3547460

09.09.2016

200

Korvatunturin- murusta

Puuvaja

Hyvässä kunnossa

Korvatunturinmurustan huipulla olevan rauhanpaalun lähetyvillä.
Jälleen pokkeama omista säännöistä. Pelkkä puuvaja. Tämä ei näy edes kartoissa. Koordinaatit likiarvoja.

7552970

3594450

13.09.2016

201

Purnupää

?

Raunio

Purnuojan länsipuolella Purnupään kohdilla noin 2,3km Anterin rajavartiostosta etelään. Rinteellä runsaat noin 50m joesta. Kohdilla missä poroaita ylittää joen.
Raunio Purnuojan länsipuolen rinteellä. Mikä lie tämänkin kammin historia. Onko kyseessä kammi vai joku muu suoja. Maahan osittain kaivettu ja puuta käytetty rakentamisessa. Kammi on näköalapaikalla. Kultamiehetkin on voineet olla aikoinaa asialla.
Koordinaatit likiarvoja koska kohde ei esiinny kartoissa.

7573300

3564700

17.11.2008

202A

Kaunispään Palovartio

Palovartio

Poistunut

Kaunispään huipulla Saariselän turistikylän pohjoispuolella.
Vanha palovartijan maja. Nykyään Kaunispään huipulla kahvila / matkamuistomyymälä ja muitakin palveluja. Palovartijan majaa ei näy uusissa kuvissa. Milloin lie poistunut?

7594470

3518320

23.10.2016
202B Kaunispään
Ylämaja
Matkailumaja
Hyvässä kunnossa
Kaunispään huipulla Saariselän turistikylän pohjoispuolella.
Huipulle alettiin puuhaamaan (1951) Lapin Lasten Ystävien tunturimajaa. Hanke kariutui veden saannin vaikeuteen. Paikalle kuljetetun puutavaran osti Lapin Matkailijayhdistys, joka rakensi 1952-54 Kaunispään huipulle kaksikerroksinen hirsimajan. Vanha hirsirakennus on edelleen pystyssä uuden, vuonna 1986 valmistuneen Huippu-ravintolan kyljessä.

7594440
3518360

23.10.2016

203

Helttamoroston tähystysmaja

Rajamiesten tupa

Ei tiedossa

Helttamorostolla 2,8km Anterin vartiolta pohjoiskoilliseen.
Metsähallituksen julkaisemassa UKK-puiston hoito ja käyttösuunnilemassa (2001) on taulukko käyttöoikeuksista ja vuokrasopimuksista. Tuossa taulukossa mainitaan päätös 14.5.1968 Partiomaja- yms. alueiden luovuttaminen rajavartiolaitoksen käyttöön: Helttamoroston tähystysmaja, n 12,5ha.
Polkuja on piirretty Helttamorostolle (karttapaikka 2010) mutta rakennusta ei ole merkitty. MML:n ilmakuvassa näkyy selvästi tähystystorni ja sen pohjoispuolella tumma läikkä (maja ?). Tornilta 900m pohjoisluoteeseen huipulla, polun mutkassa, toinen tumma läikkä (maja? kohteen koordinaatit tähän) Tähystystornille koordinaatit 7578630 3565450. Rakennusta muistuttava tumma läikkä myös tornilta 400m koilliseen?

 

7579450

3565030

17.03.2010

204

Vittaojan maja

Rajamiesten tupa

Ei tiedossa

Nimen perusteella Ylemmän tai alemman Vittaojan varrella Jaurujoen ja Korvatunturin puolivälissä. Noin 900m kohdasta jossa Vittasoja ylittää rajalinjan. Joesta noin 30m.
Metsähallituksen julkaisemassa UKK-puiston hoito ja käyttösuunnilemassa (2001) on taulukko käyttöoikeuksista ja vuokrasopimuksista. Tuossa taulukossa mainitaan päätös 14.5.1968 Partiomaja- yms. alueiden luovuttaminen rajavartiolaitoksen käyttöön: Vittaojan maja 16,0ha.
Rakennus näkyy MML.n karttapaikalla 2016. Ylempi Vittaoja ja Alempi Vittaoja sijaitsee Jaurun ja Korvatunturin välillä.
Samaisen julkaisun taulukossa on myös maininta Releointiaseman sijoituspaikasta läheisellä Iso-Kokkopäällä.

 

7560540
3585740

12.05.2016

205

Kiertämäpään tähystysmaja

Rajamiesten tähystysmaja

Ei tiedossa

Itäisemmän Kiertämäpän huipulla. Noin 300m venäjän rajalta länteen ja 7km Luton sillalta kaakkoon.
Metsähallituksen julkaisemassa UKK-puiston hoito ja käyttösuunnilemassa (2001) on taulukko käyttöoikeuksista ja vuokrasopimuksista. Tuossa taulukossa mainitaan päätös 28.2.1972 Kiertämäpään tähystysmaja-alueen käyttöoikeus n. 5,0 ha.
Kartoilla en ole rakennusta nähnyt, vain huipulle johtavan polun. MML:n karttapaikan ilmakuvassa vuodelta 2000 näkyy selvästi tornin varjo ja sen vieressä pienempi varjo (maja?). Jotain tuolla on mutta onko kunnollista rakennusta?

 

7591590

3562280

14.09.2015

206

Nuorttijoki partiomaja

Rajamiesten tupa

Hyvässä kunnossa

Nuorttijoen eteläpuolella rajan tuntumassa olevalta sillalta noin 650m länteen.
Paikalla on rajamiesten lukittu partiokämppä ”Nuorttijoki”. Nykyaikainen ja hyväkuntoinen, sauna saman katon alla. Kentässä lisäksi varasto, huussi, kaksi koirankoppia.

 

7544330

3601840

25.11.2014

207

Kielitunturi

Tukkikämppä

Raunio

Noin 4km Keskon kämpältä (Anterinmukasta) lounaaseen Hammaskurulle johtavan "tukkitien" ja joen välillä. Kielitunturin luoteispuolella.
Tukkikämpän raunio. Kohde mainitaan Olli Sandströmin kirjassa "Tukkeja tunturin takaa" (2009 s.124). Kirjan mukaan turvekämppä on ollut pieni ja vaatimaton.
Rakennus liittynee Luton ja Luiron välisen tukkiten rakentamiseen.
Sijainnissa epävarmuutta. Koordinaatit kirjaan piirretyn kartan mukaan.
Imatran lapinkävijöiden kartassa 1961 on myös tukkikämpän merkintä. Mutta se on huomattavasti pohjoisempana Pikku-Reutupään ja Kielitunturin välistä laskevaa puroa vastapäätä. Eli noin kohdassa 7572350, 3558850.
Kohde ei esiinny topokartoilla eikä muilla virallisilla kartoilla.
Urho kekkosen kansallispuiston käyttö ja hoitosuunnitelman (2001) karttaliitteessä on merkintä tietyön kämppärauniosta. Kartta on hyvin etämääräinen mutta siitä voisi päätellä raunion olevan Anteripään eteläpuolella, Keinopään koillispuolella.
Kemppisen Lumikuru kirjassa sivulla 99 on maininta Vongoivan kodan kaltaisesta turvekodasta Hammaskurussa Anterijoen latvapuron rannalla. Tämä lienee kuitenkin Kemppisen tulkinta Hammaskodasta.


7571190

3558130

01.05.2016

208

Hammaskurun tukkikämppä

Tukkikämppä

Ei juuri erotu maastosta

Hammaskurun eteläpäässä. Autiotuvalta pohjoiseen runsaat 200m. Polun ja joen välissä.
Tukkikämpän jäänteet. Kohde ei löydy kartoista mutta mainitaan Olli Sandströmin kirjassa "Tukkeja tunturin takaa" (2009 s.133) sekä Joel Aholan Saarselän retkeilyoppaassa (2011 s.64).

7565300

3554130

09.03.2015

209

Ylätukikohta

Sodan aikainen rakennelma

Raunio

Anterin entisen raja-aseman itäpuolella olevalla Saunaharjun laella. noin 1,7km valtakunnan rajasta.
Saksalaisten rakentama puolustusasema jossa jäljellä hirsisten rakennusten raunioita ja taisteluhautoja pesäkkeineen.

7576830

3564610

22.01.2012

210

Saunaharjun sauna

Kämppä

Raunio

Anterin entisen raja-aseman itäpuolella olevalla Saunaharjun juurella Anteri joen pohjoisrannalla. Noin 250m Anterin raja-asemalta alajuoksuun.
Ilmeisesti sodan aikainen sauna. Anterin raja-aseman käytössä 1970-luvulle. Osittain romahtanut.


7576610

3564350

22.01.2012

211

Ison-Ponkun kenttä

Kotakenttä

Raunio

Kopsusjärven länsirannalla olevalla niemellä.
Paikalla on Ison-Ponkun kotakenttä. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa niemellä oli kesäinen kalapaikan rakennelmia joista selvästi voi enää havaita jalka-aitan jäänteitä.

7572500

3522800

15.05.2016

212

Keinutuolikämpä

Tukkikämppä

Raunio

Lutto - Anteri tien länsipuolella Hirvaspäänpalojen kohdalla Keinutuolijängän länsilaidalla. 1,3km valtakunnan rajalta länteen ja 2,6km Korvapuolen huipulta koilliseen.
Kahden, ikäisekseen hyvin säilyneen tukkikämpän jäänteet. Kämppä 10x8m ja talli 8x5m. Katot puuttuu mutta seinähirret on jäljellä liki katto korkeuteen asti.
Kohde löytyy ainakin 1976 Sokosti Suomujoki kartasta sekä mainitaan Olli Sandströmin kirjassa "Tukkeja tunturin takaa" (2009 s.116) ja Joel Aholan Saarselän retkeilyoppaassa (2011 s.62).
Sandström nimeää rakennuksen Keinutuolikämpäksi mutta käyttää myös nimeä Hirvaspään kämppä.


7581750

3563740

24.01.2012

213

Keinutuolijängän laavu

Laavu

Raunio

Lutto - Anteri tien varrella Hirvaspäänpalojen kohdalla Keinutuolijängän eteläpäässä. 1,3km valtakunnan rajalta länteen ja 2,5km Korvapuolen huipulta itäkoilliseen. Hirvaspään palon tulipaikka on noin 400m pohjoiseen.
Paikalla on hirsisen laavun seinähirret. Katto puuttuu. Laavun jäänteet näkyy tielle.
Kohde ei näy kartoissa mutta se mainitaan Olli Sandströmin kirjassa "Tukkeja tunturin takaa" (2009 s.116) ja Joel Aholan Saarselän retkeilyoppaassa (2011 s.62).


7581400

3563830

16.06.2016

214

Kiertämäkangas

Tukkikämppä

Ei juuri erotu maastosta

Luton sillalta 1,5km kaakkoon. Lutto - Anteri tukkitien vieressä lammen 142,7 kohdalla.
Paikalla on alkutekijöihinsä jääneen rakennuksen jäänteet. Pari seinähirttä on paikallaan muut seinille tarkoitetut puut on maassa lahoamassa.
Kohde liittyy Luton pohjoispuolen hakkuisiin jotka ei ehtineet alkaa sodan takia. Tämä raunio oli tarkoitettu talvisen tukkiten ylläpitoon.
Kohde ei näy kartoissa mutta se mainitaan Olli Sandströmin kirjassa "Tukkeja tunturin takaa" (2009 s.108) ja Joel Aholan Saarselän retkeilyoppaassa (2011 s.60).
Metsähallitus,  Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2013,  MH-tunnus: 143997 (alla kooste)
”Rauniosta käy ilmi kämpän suunniteltu koko ja huonejako. Raunio on kooltaan noin 15 m x 10 m. Oviaukolta alkaa noin käytävä. Käytävän molemmin puolin sijaitsevat huonetilat, noin 4 m x 3 m ja 4 m x 5 m. Käytävän päässä sijaitsee kämpän kolmas ja suurin huone, kooltaan noin 9 m x 10 m. Ne kämpän hirret, joita ei ollut ennätetty salvoa paikoilleen ennen talvisotaa, ovat ladottuina kämpänteelmän vierelle. Hirsikehikon korkeudeksi olisi tullut noin 2,5 metriä.
Tulkinta: Vaikuttaa siltä, että Kolmokkiojan kämpänteelmän raunio on saanut lahota rauhassa siitä lähtien, kun sen rakentaminen keskeytyi toisen maailmansodan vuoksi. Tallin tai saunan rakentamista kämpän lähiympäristöön ei ollut ennätetty sodan syttymiseen mennessä ilmeisesti lainkaan aloittaa.”


7596620

3559690

14.05.2016

215

Harrihaara

?

Tupaa ei löydy

Luirojärveltä etelälounaaseen noin 6,5km. Harrihaaran itäpuolella vanhan kulku-uran laidalla. Noin 100m koilliseen Orposeen kääntyvästä polku-urasta. Karapuljun autiotuvalta 2.5km
Rakentamisen jäänteitä mutta ei selvää rakennuspohjaa.

7564370

3538680

18.09.2012
216 Prospektorin kämppä
Päivätupa
Hyvässä kunnossa
Laanilan tiehaarasta 1,2km koilliseen Välimaan etelärinteellä, ulkoilureitin vieressä.
Kaivoskuilun päälle rakennettu päivätupa.

7590080
3517610

23.03.2016
217 Taltukkaselkä ? Raunio Pihtijoen autiotuvalta 1,4km eteläkaakkoon. Jängän kaakkoislaidalla. Taltukkaselän laelta 1,3km pohjoiseen, pienen kuivan puron kaakkoispuolella.
Kaksi irsirauniota. Oletettavasti savottakämppä ja talli.

7541780 3562480

22.09.2014
218 Suopattivitsikko ? Ei tiedossa Pihtijoen latvoilla, Suopattipuron pohjoispuolella, Suopattivitsikon etelälaidalla, jängän reunassa noin 100m purosta pohjoiseen. Noin 300m länteen kohdasta jossa Suopattipuro tulee etelästä ja kääntyy länteen.
Topokartalta 1971 löytynyt pieni rakennuksen merkintä. Ei näy muilla kartoillani. Ilmakuvasta 2011 ei pysty kohdetta paikallistamaan. Koordinaatit likiarvoja.
 
7543680 3563830

22.09.2014
219 Palo-ojan kota Taukokota Hyvässä kunnossa Saariselän keskuksesta Moitakurulle menevän polun varrella. Palopään etelärinteellä n. 700m lutosta. Puron länsirannalla.
Uusi avoin kota ja pihapiirissä puuliiteri ja huussi.

7595700 3521500

22.03.2016
220 Piispanoja Tulistelutupa Hyvässä kunnossa Noin 2km 4-tieltä Laanilan kohdalta itään Laaninojan varrella sen pohjoispuolella.
Ohuista tehdashirsistä koottu harjakattoinen taukotupa.

7589030 3518420


16.03.2018
221 Paljakainen Autiotupa Ei juuri erotu maastosta Kaunispään pohjoispuolella Magneettimäen alla vanhan ja uuden tien välissä. Alajoen ja  Paljakaisenjoen yhtymäkohdan pohjoispuolella.
Paljakainen on vanhan Ruijan polun rakennuksia. Alunperin 1893 autiotuvaksi rakennettu tupa joka kunnostettuna toimi majatalona. Nykyään vain kivijalka näkyvillä

7600260 3518570 04.10.2016
222 Vuomaselkä ? Poistunut Iso Vuomaselän ja Pikki Vuomaselän välillä. Metsätien etelälaidalla tien matalimmasta kohtaa 130m itään. Nelostieltä Pikku Vuomaselän pohjoispuolelta itään erkanevaa metsätietä noin 2km.
Rakennuksen merkintä löytyy 1976 Kaunispää-Kopsusjärvi kartasta Koilliskaira 1992 karttaan. Ei havaintoja tuoreammissa kartoissa. MML.n karttapaikalla 2016 ja ilmakuvassa 2012 näkyy rakennus tien etelälaidalla noin 600m itäkaakkoon.

7578990 3513930 12.05.2016
223 Luton kultakämppä Kultakämppä Poistunut Saariselän keskuksesta kaakkoon Luton latvahaaran länsirannalla. Iisakkipään huipulta 1,4km lounaaseen.
Saariselän keskuksesta Rumakurulle menevän polun varrella oleva, UKK-puiston puolelle jäänyt vanha kullankaivuupaikka. 1900-luvun alussa täällä oli Prospektorin tukikohta jossa ollut asuinrakennus, varasto ja sauna. Vielä on havaittavissa tulisijojen paikkoja ja jäänteitä kivijaloista. Kohde esiintyy useassa Geologisen tutkimuslaitoksen vanhassa kartassa 1900-luvun alkupuoplelta.

7590890 3518720 12.05.2016
224 Kakslauttasen kruununtupa Autiotupa Poistunut 4-tieltä Kakslauttasesta (Kiilopään tiehaara) noin 3,3km kaakkoon. Välituvanojan itäpuolella noin 60 joesta.
Kakslauttasen tupa näkyy Geologisen tutkimuslaitoksen vanhoissa kartoissa (1116.jpg ja 1117.jpg) Edellisestä löytyy vuosiluku 1898 (Vanhoja karttoja on voitu täydentää myöhemmin joten tuvan olemassaoloon vuonna 1898 pitää suhtautua varauksella).
Tunnetaan myös Välitupana. 1900-luvun alun autiotupa on ollut Ruijanpolun haaran varrella. Saksalaiset polttivat tuvan sodan loppuvaiheissa. Tuvasta on jäljellä perustuksia ja takan kivikasa jotka ovat jo peittyneet kasvillisuudella.

7580590 3515600 31.12.2018
225 Kaustanlampi Muu rakennelma Raunio Lankojärven eteläpäästä noin 1,4km etelään ja noin 450m Suomujoesta itään. Lammen itäpuolen nyppylällä. Kolmas pitkä lampi pohjoisesta lukien.
Ilmeinen piilokojun jäänne. Paikalla on jäljellä kivirakennelma ja muutamia puunrunkoja. 

7579010 3533560 09.09.2016
226 Pennasen viestikeskus Sota-ajan jäänne Raunio Raja-Joosepin pihakentälle menevän tien pohjoispuolella. Noin 500m valtakunnan rajalta ja 150m Lutosta.
Sota-ajan varustuksia. Hirsikehikoita, juoksuhautaa, kellari ym. Rajajoosepin tien suuntaa ovat sodan aikana hallinneet niin Suomalaiset, Saksalaiset kuin Venäläiset. Kuka mitäkin varustuksia on rakennellut taitaa vielä olla hiukan epäselvä. Toisistaan poikkeavia tietoja löytyy eri lähteistä.

7598830 3560200 12.05.2016
227 Harrijoenhaara Laavu Ei juuri erotu maastosta Kuikkapään luoteispuolella Kannattamanoskan itäpuolella. Puron varressa kohdassa missä puro kääntyy pohjoiseen.
Tapio Laineen maininta laavusta kirjassa Vahingossa Vongoivalle: "Kuikkapään lounaispuolelta alkava ja pohjoiseen kääntyvä Harrijoen haara on mielenkiintoista ja kaunista seutua. ... Siinä kohdassa, missä puro kääntyy virtaamaan kohti pohjoista, oli vanha hirsinen laavu, osaksi jo luhistunut ja sammaloitunut." (Laine ei mainitse kirjasssaan vuotta jolloin tuon laavun jäänteen on havainnut). Tuota purovartta olen noussut ylös 1994 mutta silloin en kämppiä saati laavun jäänteitä katsellut. Eli ei ole mitään muistikuvaa laavusta.
Koordinaatit vain suuntaa antavia. Kohde ei esiinny kartoilla ja Tapio Laineen mainitsee laavusta hyvin summittaisesti.

7580400 3555200 16.06.2016
228 Keminmukka Keskiharju Laavu Poistunut Kemihaaran ent. raja-asemalta noin 3km luoteeseen joen ison mutkan koillisrannalla.
"2016 oli olemassa, 2020 oli purettu kaikki pois. Nuotiopaikan kivikehä vielä näkyi." (IH 2020)

7546360 3580150 04.11.2020
229
230 Rovaselkä
Tukkikämppä
Poistunut
Sompiojärvi Orponen tien etelälaidalla Rovaselän itäpuolella.
Rakennuksen merkintää GT 1976 kartalla.  1981 GT-kartta sijoittaa rakennuksen tien mutkan eteläpuolelle. Koordinaatit 1981 GT.n mukaan, toki likimääräisiä. Entinen tukkikämppä. Poistunut.

7558120
3526440
04.01.2020
231 Akmeelinkumpu Kota Ei tiedossa Sompiojärven koillisrannalla Hietaojan länsipuolella soisen alueen keskellä olevalla kumpareella.
Orposen tieltä tulee polku ja pitkokset paikalle. Paikalla on kolme kumpua joista kaksi on Hietaojan länsipuolella. Perimätiedon mukaan kuulu Sompiolainen noita, Akmeeli on haudattu johonkin noista kummuista, ilmeisesti itäisimpään.
Ilmeisesti keskimmäisellä kummulla on Sompio seuran lukittu kota ja alempana tulipaikka. Kota on kuvan perusteella lähinnä turvekammi. (Kota rakennettu v.1973 Vänkä).
Kummuilla on myös kivikautisia auinpaikkoja.

7558200 3520360 12.05.2016
232 Heikkilän kodat Rakennusryhmä Ei juuri erotu maastosta Sompiojärven koillispuolella Ellinvaaran, Lupukaisen ja Heikkilänvaaran välimaastossa.
Paikalla on vanha auinpaikka ja siitä kertova muistolaatta. Kohde on Sompion luonnonpuistossa ja siellä liikkuminen on kielletty. Paikkaa ei ole karttoihin merkitty eikä Heikkilän ojaakaan nimetty. Heikkilänoja on todennäköisesti se Hietaojan sivuhaara joka suuntaa koilliseen Heikkilänvaaran länsipuolella. Teeriaho mainitsee "Tietoa ja tarinaa Saariseliltä" kirjassa Heikkilänojan muistolaatasta joka löytyi luvallisella retkellä puistoon 2010. Laatassa lukee "Tällä paikalla ovat asuneet Vuotson saamelaisten esi-isät. mm. Nils Magga, Matti Ponku ja Jouni Hetta perheineen. Minun alueeni. Minun Kotini. Minun perintöni."

7561080 3521190 12.05.2016
233 Tiukuvosa Rakennusryhmä Ei juuri erotu maastosta Sompion luonnonpuistossa Nattasten länsipulella Tiukuvosan kumpareella. Sijainti epätarkka.
Kohde ei esiinny kartoillani. Siitä mainitaan mm kirjoissa Viimeiset erämaat 1966 ja Kylä kulttuurien risteyksessä. Tiukuvosassa olisi ollut 1800-luvun lopun porolappalaisten talvikylien paikkoja lahonneine kodan jäänteineen. Koordinaatit vievät seudulle mutta talvikylien tarkkoja paikkoja ei ole tiedossani.

7562790 3513340 12.05.2016
234 Korvatunturi Muu rakennelma Ei tiedossa Korvatunturilla, rajan pinnassa.
Joulupukin koti. Tarkka sijainti ei ole tiedossa.
Lainaus Joulupukin omilta sivuilta: "Korvatunturi Korvatunturi on Suomen Lapissa sijaitseva 483 metriä korkea tunturi, joka on saanut nimensä sen laella olevien kolmen korvan myötä. Toiveita varten Korvatunturin sisällä on salainen toimisto, jossa Toivetontut ottavat vastaan toiveet ja välittävät niitä eteenpäin Joulupukille, Joulumuorille ja työpajan tontuille. Korvatunturi on myös Joulupukin koti: tästä syystä sen salaisiin onkaloihin ei Joulupukin lisäksi pääse muut kuin Joulumuori ja tontut."

7556060 3596610 12.05.2016
235 Rotkunoja Tukkikämppä Ei tiedossa Karapuljun savottakämpältä n.2,5km koilliseen Ruotkunojan ja sen länsipuolella olevan suojuotin välillä.
Vaellus.net keskustelujen mukaan "Kämppä" Saariselkä 1959-kartassa. (Vänkä)
Sijainti epäselvä. Koordinaatit suuntaa antavia.

7565230 3543340 12.05.2016
236
Maalpurinojansuu
Laavu
Ei tiedossa Keskon kämpän ja Anterin vartion välillä. Anterijokeen Kikkapäältä laskevan Maalpurinojan ojansuun pohjoisrannalla.Mattssonnin kartta Kulkijoiden vanhaa Saariselkää -kirjassa. (Vänkä)
Sijainti epäselvä. Koordinaatit suuntaa antavia.

7576620
3562110
16.06.2016
237
Lankojärvi eteläinen
?
Ei merkkiä rakennuksesta Lankojärven eteläpäässa. Järveen laskevan Suomujoen länsipuolella olevalla niemellä. Meanteisin kämppäniemestä 120m kaakkoon.
Rakennuksen merkintä 1965 topokartassa. Kävin paikalla elokuussa 2016 löytämättä varmaa merkkiä entisestä rakennuksesta tai rakennelmasta.

7580450
3533850
09.09.2016
238
Halkovaara
Tähystyskoppi
Ei tiedossa Talkkunapään ja Jaurun välillä Halkovaaralla. Rajavyöhykkeellä.
"Tähystyskoppi mallia auton hytti siirrettiin Halkovaaraan" (Rajavartiointia Koilliskairalla, Vänkä)
Koordinaatit suuntaa antavia.

7566400
3571900
12.05.2016
239
Naltuotunturi
Tähystyskoppi
Ei tiedossa Kemihaaran entiseltä raja-asemalta noin 7km itään, Naltiotunturilla.
"Vuonna 1987 siirrettiin Naltiotunturin päälle tähystysmaja"
(Rajavartiointia Koilliskairalla, Vänkä) . Ei näy kartoilla eikä ilmakuvissa 2016 joten saattaa olla jo poistettu.
Koordinaatit suuntaa antavia.

7543700
3589000
12.05.2016
240
241 Aurajängän kammi Turvekammi Ei juuri erotu maastosta Kiertämäpäiden pohjoislaidalla Aurajängän pohjoispäässä puron länsipuolella kumpareella. Auravaaran huipulta n.950m koilliseen.
Metsähallituksen Kulttuuriperintökohteiden inventointi 2013 mainitsee paikalla olevan jonkinlaisen asumuksen paikan.  Alla kooste: ”Asumus on ollut jokseenkin neliön muotoinen, kooltaan noin 3 m x 3 m. Lattia-alaa rajaavat hieman yli puoli metriä leveät turpeensekaiset maavallit. Keskivaiheilla on pitkälle lahonnut hirsi, joka on mahdollisesti toiminut kurkihirtenä. Minkäänlaista tulisijan jäännöstä maapenkkojen rajaamalla alueella ei havaittu. Vieressä on toinen noin 2mx3m kokoinen tasainen paikka jossa on saattanut olla toinen huone tai varasto.”

7594060 3559700 01.01.2017
242 Livikön kivikko Muu rakennelma Raunio Luirojärven luoteispuolella Joukhaispään ja Vasanlyömäpään välissä olevassa solassa olevan lammen etelärannalla. Solan jyrkän mutkan länsipuolella noin 250 mutkasta. Isoimman lammen kaakkoispäässä.
Kiviseen lammen rantapenkkaan kyhätty suoja. Rakennelma on kolmisen metriä halkaisijaltaan oleva potero jonka reunavallit on lammen puolelle kasattuja kiviä.

7574350 3539470 09.09.2016
243 Helanderjärvi ? Ei juuri erotu maastosta Aittajärven ylityspaikalta 4,3km kaakkoon. Helanderjärvistä isoimman etelärannalla noin 100m järven länsipäästä.
Ohi kulkiessa kiinnitti huomiota aivan rannan tuntumassa oleva neliön muotoinen alue. Onko tässä koskaan ollut mitään kiinteää vai onko luonto vain järjestänyt neliön sopivalle kohdalle. Koordinaatit likiarvoja.

7587290 3547310 09.09.2016
244 Rakitsanoja Alasalvoskammi Hyvässä kunnossa Korvatunturin rajantaitteesta 6,5km lounaaseen, Rakitsojen eteläpuolella Rakitsanojan länsipolella olevalla kumpareella. Noin 100m joesta.
Paikalla on pieni 2017 rakennettu kämppä.

7552790 3591520 08.11.2020
245 Aurora Päivätupa Hyvässä kunnossa Saariselän hotellialueelta vajaat 400m itään Iisakkipään alarinteen kumpareen päällä, UK-puiston puolella. Kappelilta 550m kaakkoon.
Uuden tyyppinen moderni päivätupa/tapahtumatupa. Saariselän keskuksen vieressä.

7592700 3518060 11.10.2022
246 Luiron hirsikertakämppä ? Ei juuri erotu maastosta Luirojärven etepuolella noin 250m Rajan kämpästä kaakkoon.
Urho Kekkosen kansallispuiston facebook sivulla mainittu ja valokuvakin esitetty. Paikala on yksi hyvin lahonnut hirsikerta pienestä rakennuksesta.
Karttamerkintöjä ei tästä kohteesta ole eikä tätä ole esitelty kirjallisesti esim. Aholan tekemässä Saariselän oppaassa 2011.
Katso myös 193 Ponku-Matti.
Koordinaatit likiarvoja

7569760 3542890 11.02.2017


248 Iso Vuomaselkä Muu rakennelma Käyttökunnossa Iso Vuomaselän ja Pikku Vuomaselän välillä. Metsätien etelälaidalla tien matalimmasta kohtaa 130m itään. Nelostieltä Pikku Vuomaselän pohjoispuolelta itään erkanevaa metsätietä noin 2km.
Paikalla on pitkän mallinen kota ja sen päädyssä perinteisemmän näköinen pressukota.

7578820 3514460 26.11.2017
249 Seitainoja Keittokatos Käyttökunnossa Kemihaaran eräkeskuksesta 4km etelälounaaseen Kemijoen itärannalla.
Kuusikulmainen hirsinen keittokatos. Joen puolella noin metrin korkuinen hirsikaide ja takaosan 3-sivua ummessa kattoon asti. (netistä löytynyt kuva)
Pohjakartassa lukee "Laavu" mutta retkikartan selitteessä "Keittokatos" (02/2019). Vieressä myös käymälä.

7539490 3580360 03.02.2019
250 Könkäänkonelo Keittokatos Käyttökunnossa Kemihaaran eräkeskuksesta 13km etelälounaaseen Kemijoen itärannalla.
Retkikartan selitteessä "Keittokatos" (02/2019). Vieressä myös liiteri/käymälä. Paikalla on nelikulmainen nurkkatolppien varassa oleva tulipaikka. Katoksesta löytyy kuva 2010 joten ainakin siitä asti katos on ollut olemassa. (netistä löytynyt kuva).

7531440 3576500 03.02.2019
251 Kaakkurinkonelo Keittokatos Käyttökunnossa Kemihaaran eräkeskuksesta 14,5km etelälounaaseen Kemijoen itärannalla.
Saattaa esiintyä myös "Kettukangas" nimellä.
Retkikartan selitteessä "keittokatos". Vieressä myös liiteri/käymälä. (02/2019)
Kohteen nimi retkikartan mukaan, vaikka Kaakkurikonelo on nimitys Kemijoen mutkan kohdasta Kuttusvaaran kohdalla, 3km täältä etelään. Miksi tämä keittokatos on saanut nimen 3km etelämpänä olevan paikan mukaan.

7529780 3576290 03.02.2019
252 Ketunkangas Tulipaikka Käyttökunnossa Kemihaaran eräkeskuksesta n.15,5km etelälounaaseen Kemijoen itärannalla. Hieman ennen Sorvortanjoen liittymää.
Pohjakartalla rakennuksen ja tulipaikan merkki. Retkikartta.f palvelussa tulentekopaikka ja WC (2019) .

7528860 3575800 03.02.2019
253 Kuttusojan laavu Laavu Poistunut Kemijoen itärannalla kuttusvaarojen luoteispuolella joen mutkan koillisrannalla.
MML:n karttapaikalla 2013 "Laavu" tai "Kota" teksti riippuen kartan mittakaavasta. 2019 retkikartan pohjakartalla "Laavu" mutta ei selitettä.
http://fisuska.blogspot.com 16.9.2017: "Kuulimme kaveriltamme, että Kuttusojan laavu Savukoskella on purettu." Vielä 2015 netissä kirjoitetuissa matkakuvauksissa oli laavua käytetty.

7527130 3575950 08.11.2020
254 Kuttusvaaran savottapirtti Tukkikämppä Poistunut Kemijoen rannassa, nimestäkin päätellen Kuttusvaaran kohdilla.
1927 Yleiskarttakirjassa on rakennuksen merkintä vain joen länsirannalla Kuttusvaaran kohdalla. 1950 Yleiskarttakirjassa on joen molemmin puolin rakennuksen pisteet . Molemmissa kartoissa länsrannan puolella teksti "Kuttusvaaranpirtti". 1961 täydennetyssä painoksessa tie tulee itäpuolelle. 1968 painos ei enään tunne rakennuksia.
Kuva Sakari Kännön kirjassa: Mosku. Kuvateksti: "Mosku, Wallenius ja Helenius Kuttusvaaran savottapirtin pihalla karhuretkellä vuonna 1929. Mauserit ovat käsillä, mutta karhu jäi saamatta."
Kirjan kuvassa näkyy tukevista hirsistä (kelo?) tehdyn kämpän pitkä seinä ja siinä matala ovi. Kuvassa näkyy myös kaksi savupiippua.
Lainaus Sakari Kännön kirjasta Mosku (s.214): “ . . . Perille päästiin poroilla ja suksilla. Kapeaksi käyneen Kemijoen rannassa tönötti tyhjillään Kuttusvaaran savottapirtti, Jonka terävän pään piisiin rakennettiin roihuava tuli.”
Tuo savottapirtti on ilmeisesti poistunut jo aikaa sitten. Onko Ensin ollut rakennus länsirannalla ja sitten molemmilla rannoilla. Milloin poistuneet jne?
Metsähallituksen kulttuuriperintöinventoin 2012 kohdenumero 146711 (Inventointi esittelee vain joen itäpuolelta löydettyjä rakenteita). 7526938 / 3576050
"Paikalla havaittiin kolmen eri rakenteen jäännökset.
Rakenne 1: On rakennuksen pohja, jonka koko on 7,5x9 metriä. Rakenne erottuu erittäin heikosti, vain sen keskellä oleva suurikokoinen piisi erottuu selvästi.
Rakenne 2: On kellarin jäännös. Sen koko on 5,5x5,5 metriä ja se erottuu maastossa hyvin. Kellarin etuseinän tukihirsiä samoin kuin ovirakennetta on edelleen näkyvissä.
Kuoppa: Kellarin vieressä on halkaisijaltaan 3,5 metriä ja syvyydeltään 1,7 metriä oleva kuoppa.
Rakenteen 1 eteläpuolella on mahdollisesti joskus ollut rakennus.
Tulkinta: Kohteessa on rakennuksen ja tähän liittyvän kellarin jäänteet. Vuoden 1937 metsätalouskarttaan paikalle on merkitty pirtti.”


Noin 700m pohjoiseen on ollut rajamiesten tupa. Katso: Kuttusoja 258
Noin 300m pohjoiseen on ollut jokivarressa laavu. Katso: Kuttusojan laavu 253

7526680 3575810 03.02.2019
255 Vallionnenä Porokämppä Käyttökunnossa Kemijokeen koillisesta laskevan Kuttusojan itälaidalla  Vallionnenän luoteis puolella.
Tunnetaan myös Kuttusojan nimellä. Avoin porokämppä, 12 henkeä, kamiina.
Rakennus näkyy Yleiskarttakirjasta 1968 alkaen ja vielä 2019 MML:n karttapaikalla. Omatoiminen puuhuolto.
1970 Pohjois-Suomen tunturi- ja autiomajat kirjanen: "KUTTUSOJA. Kemijoen ja Kuttusojan yhtymäkohdasta noin 2km ylöspäin ojan itärannalla talvikäyttöinen hirsimaja. Hyvässä kunnossa. Majoitustilaa 15-18 henkilölle. Polttopuuta. Omistaja Paliskunta."

7528880 3576680 03.02.2019
256 Ketunkuivat ? Poistunut Kemihaaran eräkeskuksesta n.15,5km etelälounaaseen Kemijoen itärannalla. Hieman ennen Sorvortanjoen liittymää.
Rakennusta kuvaava piste ja sen kautta kulkevan polun pisteviiva. Näkyy 1927-yleiskarttakisjassa ja vielä 1950 vastaavassa kartassa. Ei merkintöjä muissa kartoissa.
Koordinaatit suuntaa-antavia. Lähellä Kaakkurinkonelo 251 keittokatos.

7529100 3576000 03.02.2019
257 Kauniinmaanoja ? Poistunut Kemihaaran eräkeskuksesta n.12km etelälounaaseen Kemijoen itärannalla. Kauniinmaanojan kohdalla, sen pohjoispuolella.
Rakennusta kuvaava piste ja sille johtava polun pisteviiva. Näkyy 1927-yleiskarttakisjassa ja vielä 1950 vastaavassa kartassa. Ei merkintöjä muissa kartoissa.
Koordinaatit suuntaa-antavia.

7532400 3576950 03.02.2019
258 Kuttusoja Rajamiesten tupa Poistunut Niva ja Niekka tunturien koillispuolella. Kemijokeen itäpuolelta  laskevan Kuttusojan itärannalla noin 250m Kemijoesta.
Vuoden 1971 topokartassa merkintä "Rajavartioston tupa". Rakennuksen merkinnät vielä 1986 ja 1992 Koilliskaira ulkoilukartoilla. Ei enää 2007 vastaavassa kartassa.

7527430 3575790 03.02.2019
259 Äitimysoja Rakennusryhmä Ei tiedossa Kemijoen luoteispuolella muutama sata metriä joesta, Äitimys aapalta laskevalta Äitimysojalta n.600m itään.
Kolmen rakennuksen ryhmä hakatuksi merkityllä Kemijoen reunakankaalla. Merkitty 1978 topokarttaan. Koilliskaira sekä Savukoski-Tuntsa kartoissa 1986 ja 1992 vain yhden rakennuksen merkki. Koordinaatit suuntaa-antavia.

7537830 3578950 03.02.2019
260 Seitainoja ? Poistunut Seitainojan etelärannalla noin 300m Kemihaaraan johtavan tien itäpuolella. 4km Kemihaaran entiseltä rajavartioasemalta lounaaseen.
Pieni karttamerkintä (mustaamaton neliö) näkyy 1971, 1978 topokartoissa ei uudemmissa. Koordinaatit suuntaa-antavia.

7539240 3580550 03.02.2019
261 Sorvontansuu Kota Ei tiedossa Kemijoen itärannalla Sorvontajoen suusta 100m alajuoksuun.
"Kota" teksti 1992 Koilliskairalla kartassa ja vielä MML:n karttapaikalla 2013. Retkikartta.fi (2019) mukaan vain tulipaikka ja liiteri.

7529100 3575520 03.02.2019
262 Uuraoja ? Raunio Uuraojan etelärannalla, niemessä noin 1,7km Kemijoen rannalta Uuraojan suulta.
Rakennus ei näy kartoillani muttta erottuu hyvin ilmakuvassa 2019. Koordinaatit ilmakuvan mukaan.

7535760 3578700 03.02.2019
263 Rapinussuvanto ? Poistunut Kemijoen itärannalla noin 700m Uuraojan liittymästä pohjoiseen. noin 9km Kemihaarasta alajuoksuun.
Päärakennuksen ja piharakennuksen merkinnät 1971 topokartalla. Koordinaatit suuntaa-antavia.

7535470 3577500 03.02.2019
264 Kuttusojanlatva ? Poistunut Kuttusojan latvahaarukan etelälaidalla metsätien päässä Kuttusvaaran koillispuolella noin 3,6km Kemiojalta itään.
"Kämppä" topokartalla 1971. Ei näy uudemmilla kartoillani.
Koordinaatit suuntaa-antavia.

7528190 3579500 03.02.2019
265 Suoritsivaara ? Poistunut Lokan tekoaltaan koillispuolella. Kopsusjoesta noin 1,5km länteen  ja noin 150m Kopsusjokeen laskevan puron itäpuolella Tupsupetäjänmaan kaakkoislaidalla. Orposesta noin 4km etelään.
Ilmeinen tukkikämppä. Rakennuksen merkintä Suomen tiekartta 25 1:400 000 vuodelta 1973. Tuossa 1973 kartassa paikan nimi on Suoritsivaara. 2020 MML.n karttapaikalla lahinnä Tupsupetäjänmaa ja Suoritsinvosa. Alueelta on metsää hakattu useamman kerran. Ilmeisesti 1970-luvullakin, kun kerran siellä on rakennuskin ollut. Vieläkin kartassa on talvitie joka johtaa metsäalueen etelälaidalle. Siellä on ilmakuvan mukaan aukeampi paikka joka sopisi myös 1973 kartan mukaiseksi rakennuksen paikaksi. Tämä vain arvailua kunnes tarkempia karttoja ilmenee tai paikalta jotain löytyy. Koordinaatit tuonne aukealle.

7554950 3532420 04.01.2020
266 Maantiekuru ? Ei juuri erotu maastosta Maantiekurussa Sotapään ja Kuotmuttipään välissä, polun itälaidalla.
Selkeä ihmisen kaivama kuoppa maapenkassa polun vierellä.

7584370 3542200 11.10.2020
267 Pälkkimäojan latva ? Ei juuri erotu maastosta Pälkkimäojan pohjoisrannalla 2-2,km Pälkkimäojan laavulta ylävirtaan.
Jotain poikkeavaa tuolla paikalla oli ollut. Hiukan neliötä muistuttava alue ja muutama kivikasa. Koordinaatit suuntaa-antavia.

7574100 3546600 11.10.2020
270 Kiilorinne ? Ei juuri erotu maastosta Kiilopään päärakennukselta itäkoilliseen noin 600m. Huoltotien laidassa, sen pohjoispuolella.
Maassa on kiviä ja muuta jäännettä joka ei ole luonnillisesti siihen jäänyt. Mukana myös hiiltynyttä puuta. Aivan kuin laskettelurinteen huoltokoppi olisi ollut tässä jonkin aikaa. Sitten purettu ja paikka siistitty hyvin.

7584920 3519770 08.09.2022
11.10.2022          Virheistä, toimimattomista- ja väärään paikkaan menevistä linkeistä ym. pyydän ottamaan yhteyttä! POSTIA MINULLE