Sulje

HUOMIOITA TUPALUETTELOISTA

Tämä kämppäkortisto ei ole luettelo vapaasti käytettävistä autiotuvista.
Joukossa on myös yksityisiä ja lukittuja kohteita sekä raunioita.

 
Metsähallituksen sivuiltä löytyy ajanmukaista tietoa virallisista autiotuvista. https://www.luontoon.fi/tuvat
Metsähallituksen karttapalvelussa https://www.retkikartta.fi/ on retkeilijän tarvitsemaa tietoa kämpistä.
 
Vaeltajalle ja lapin erämaissa liikkuvalle tärkeää tietoa vapaasti hyödynnettävistä kämpistä kannattaa katsoa myös Autiotuvat on-line sivuilta. http://jouninkirjamyymala.nettihotelli.info/at/#Aluejako

Kortistoitavan alueen laajuuden ja tietojen jatkuvan muuttumisen takia en voi vastata siitä, että kortistoni tiedot olisi jatkuvasti ajantasalla. Avoimmuuteen ja huoltoon kannattaa aina suhtautua varauksella. En myöskään ole itse käynyt kaikilla kämpillä tai saanut toisaalta kaikkea retkeilijän kaipaamaa tietoa, joten kämppien tiedoissa on puutteita tai virheitä.


Kortistoa näkemistäni tuvista aloin kehitellä vuoden 2003 loppupuolella. Homma lähti paisumaan ja keväällä 2004 aloitin järjestelmällisen rakennusten luetteloinnin erämaa kerrallaan. Kortistoon on tarkoitus kerätä sellaisia Suomen puolella olevia rakenuksia ja raunioita jotka vaeltaja voi reissullaan kohdata. Kämppäkortistooni olen kerännyt tietoja mm. kartoilta, netistä ja kirjoista. Kortistossa on kohteita kaikkiaan 2676 kpl. Joista käymiäni kohteita on n. 500kpl. Erämaitten sivuilla on "Kortisto" linkki josta löytyy lista kortistoimistani kohteista. Valokuvallisia kämppäkortteja on 1407 joissa yhteenä 5000 valokuvaa (09.04.2021). Kiitos kuvia ja tietoja välittäneille.


    Tupakuvien yhteydessä oleviin tietoihin liittyviä seikkoja:

    Mukaan otettavien rakennusten osalta olen pyrkinyt noudattamaan seuraava:


- Tupatietoja olen omien havaintojen lisäksi saanut kymmeniltä ihmisiltä ja lukuisista kirjoista ja nettisivuilta. Muilta saamiini tietoihin pääsääntöisesti luotan.  Laitan ne oman harkintani mukaan esille näille sivuille, vaikka en voikkaan asioita tarkistaa.
- Päiväkirjamerkinnöissäni saattaa olla virheellisiä termejä. Esimerkiksi Päivä-, autio-, poro- ym tupien nimitykset ovat siltä ajalta ja niillä tiedoilla kuin silloin päiväkirjaa kirjoittaessa. En ole mitenkään korjannut tai tarkentanut päiväkirjatietoja jälkeenpäin, paitsi ehkä kirjoitusvirheet.
- Annetut etäisyydet linnuntietä. Polkujen, jokien ja teiden mutkittelevia pituuksia ei luotettavasti pysty kartalta antamaan.
- "Järvi 169,0" tarkoittaa järveä jonka veden pinnan korkeus on annettu kartalla 169,0. Usein pienillä järvillä ei ole nimeä mutta vedenpinnan korkeus on. Tällöin viittaan tuohon korkeusasemaan ikään kuin nimeen.
- Nimien asu vaihtelee kartasta toiseen esim: K>G, P>B, Ts>C. Kämppien nimissä käytetyt järvien, jokien ja tunturien nimet poikkeavat siis jonkun kartan nimestä ja harmittavasti juuri ensimmäisen kirjaimen osalta jolloin aakkosjärjestyksestä ei välttämättä ole hyötyä.
- Omat mielipiteet ja arvailut olen laittanut mukaan siten että, sanamuodon tai joidenkin sanojen perusteella käy selvästi ilmi ettei kyseessä ole fakta tietoa. Esim: "oletan olevan...", " noin ", "lienee".
- MML.n karttapaikka = Maanmittauslaitoksen karttapaikka intternetissä. (Vanha karttapaikka on suljettu vuoden 2007 alussa) Uusi karttapaikka
http://kansalaisen.karttapaikka.fi.
- Sijainnin koordinaatit on MML:n karttapaikalta sillä tarkkuudella kuin ne noista nettikartoista on saatavissa. Olen pyöristänyt koordinaatit 10m tarkkuuteen. Koordinaatit MML:n karttapaikan mukaan KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto. Itselläni ei ole minkäänlaista GPS laitetta joten koordinaatteja en ole maastossa varmentanut.
- Tupien kuntoon liittyvät kommentit saattavat olla vanhentuneita. Jos en ole uudempaa tietoa saanut voi jonkun kammin tieto olla peräisin vaikka 1980-luvulta.
- Tietojen kirjaamisessa on minulla ollut vaihtelua esim: joidenkin kohteiden osalle olen laittanut maininnan yksityisyydestä tai lukituksesta toisaalla taas en näitä asioita ole maininnut. Parasta siis suhtautua kaikkiin kohteisiin kuin ne olisivat yksityisiä ja lukittuja ellei ole selvää autiotupa mainintaa.


- Jos en ole jostain löytänyt kämpän nimeä niin olen nimennyt ne jonkun lähellä olevan maastokohteen mukaa. Kaikista kämpistä ei siis ole tiedossa virallista nimeä. Jos joku tietää kohteen käytössä olevan nimen niin viestittäkää siitä ehdottomasti minulle.
- Mukaan otan pääasiassa ne rakennukset ja rakenteet jotka on rakentamisvaiheessaan olleet ilman tieyhteyttä. (Pääteiden varsien asuin ja lomarakennukset jää tällä tavalla pois)
- Kohde voi olla täysin kadonnut kunhan siitä on merkintä jossain kirjassa tai kartassa.
- Erämaa-alueitten rajaus on monin paikoin hyvä myös tähän luetteloon otettavien kohteiden osalta (esim: Paistunturit, Kaldoaivi) mutta toisinaan on syytä ottaa joitakin kämppiä myös talousmetsien alueilta (Hammastunturi, Sarmitunturi).
- Jotkin karttamerkinnät ovat hiukan tulkinnanvaraisia joten kortistossani voi olla myös "aavekämppiä" joita ei koskaan ole ollutkaan. Jos jossain kartassa on rakennusta tarkoittava piste niin otan sen kortistoon mukaan vaikka en voi kohdetta mitenkään varmistaa käymättä paikanpäällä. Kyseessä saattaa siis olla myös nuotiopaikan puuvaja, vanha heinäjängän aitta tai GT-kartan tuhru.
- Maastosta löydetyt kohteet (karttoihin merkitsemättömät) on hyvä tunnistaa yöpymiseen tarkoitetuksi rakenteiksi. (Ei pelkkiä nuotiopaikkoja).
- Rakennusten on hyvä olla kiinteästi paikalleen rakennettuja (ei "asuntovaunuja" ja kultamiesten pressuvirityksiä).
- Pääsääntöisesti mukana on vain Suomen puolella olevia rakennuksia. Mutta rajojen ollessa nykyään avoimia, on hyvä ottaa mukaan myös Norjalaisia kämppiä rajan tuntumasta.
- Poikkeus vahvistaa säännön. Eli mukana voi olla joitakin kiinnostavia kohteita edellisten rajausten ulkopuoleltakin.


- Erämaakohtaisen kortiston luettelossa oleva pieni maapallo on suora linkki MML:n karttapaikkaan kunkin kohteen kohdalle. Esim:Viimeinen päivitys 10.04.2021

Sulje

Kämppä Kammi Kömmänä Tupa Laavu Kota Turvekammi Autiotupa Porokämppä Palovartio Tukkikämppä Kultakämppä Lato Partiomaja Valvontatupa Raunio Turvekota Riekotuskammi Mökki Autiotila Kalakammi Talo Rakennus Sauna Aitta Vuokrakämppä Kalakämppä