Kirakkajoen säännöstelypato tuvan edustalla

Sulje